Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Kursböcker gratis – hur är det möjligt?

Bookboon.com har publicerat mer än 900 kursböcker för studenter kostnadsfritt. Dessa böcker går att ladda ner direkt i PDF-format utan någon registrering. Vi anser att studenter bör kunna genomgå sin universitetsutbildning utan att behöva köpa kurslitteratur.

Hur är detta möjligt? Din framtida arbetsgivare betalar för dina kursböcker

Vi finansierar utgivningen av våra kursböcker med ett begränsat antal högkvalitativa annonser inom det segment som kallas employer branding. Det handlar alltså om annonser från företag som vill anställa studenter när dessa har tagit sin examen. Med andra ord;  det är studenternas framtida arbetsgivare som betalar deras kursböcker!

Vi har en gräns som innebär att högst 15% av innehållet i en bok får vara annonser. Denna nivå är bestämd i samarbete med lärare, yrkesfolk inom näringslivet och studentorganisationer, för att vi ska förvissa oss om att annonserna inte inkräktar på den akademiska kvaliteten och läsupplevelsen hos våra böcker.

Här följer en förteckning över företag som har valt att annonsera hos oss:

Client-Logos-3

 

 

 

 

 

 

Vår bakgrund

År 2004, när de läste för sina kandidat- och magisterexamina vid Copenhagen Business School, kom Kristian Buus Madsen och hans bror Thomas på idén med kostnadsfria kursböcker. De tillhör andra generationen i en förläggarfamilj och var övertygade om att det skulle vara möjligt att erbjuda gratis utbildningsmaterial både till studenter och yrkesfolk inom näringslivet. Verksamheten startades i Danmark år 2005 och den internationella webbplatsen öppnades 2008.

Vi finns även i utvecklingsländerna

Tack vare det sätt på vilket vårt koncept fungerar kan vi erbjuda gratis kursmaterial till studenter även i utvecklingsländerna. Dagligen laddas tusentals exemplar av våra böcker ner i dessa länder. Vi upplever också att allt fler hittar fram till våra kostnadsfria kursböcker, över hela världen. Därmed hoppas vi kunna bidra till utbildningen av kommande generationer i alla delar av världen. Vi anser att utbildning är någonting som ska komma alla människor till godo.