Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Sådan løser du konflikter i din virksomhed (2 af 2)

Posted in Articles Danish

I den første del af denne todelte artikel undersøgte vi karakteristika ved, formålet med og grundlæggende regler for mægling. I denne anden del lærer du, hvordan hvert trin i mæglingsprocessen foregår. 

 
Før vi går i gang, skal vi lige have noget på det rene: De seks trin, der er beskrevet nedenfor, er en anbefaling om, hvordan man kan opdele mæglingsprocessen – men de er ikke den eneste løsning. Hvis du har set andre beskrivelser af mæglingsprocessen, er det helt i orden. Det væsentlige er, at formålet med hvert trin er at fremme løsningen på konflikten – hvordan hvert trin gør dette, fastlægges i hvert enkelt tilfælde, så det passer til de specifikke behov i den enkelte konflikt.

 

Trin 1: Procesopsætning og igangsætning

Dette første trin omfatter alt, der skal tages hånd om, før det første samlede møde finder sted:

 

Identificer problemet:

Selvfølgelig er der mange konflikter, som er svære ikke at få øje på. Der er dog også konflikter, hvor begge parter er gode til at fremstå som upåvirkede, og hvor man skal se godt efter mere subtile tegn for at indse, at der faktisk er et problem – fx hvis man bemærker, at to teams ikke samarbejder særligt godt.

 

Alle skal forpligte sig:

Det er afgørende for et konstruktivt samarbejde, at alle involverede fra starten ønsker at bidrage til en løsning. Ofte kan dette være en vanskelig forhindring at overvinde, da folk har tendens til at tøve, når de bliver bedt om at se på deres konflikter med åbent sind. Dette er dog en væsentlig forudsætning for hele mæglingsprocessen.

 

Fastlæg rammerne:

Det dækker over organisering af lokaler, planlægning af møder, invitation af deltagere, forberedelse af nødvendigt materiale, detailplanlægning af de resterende trin mv.

 

Trin 2: Kick-off møde(r)

Når du har gennemført alle forberedelserne i trin 1, er det tid til, at de stridende parter mødes for første gang i forbindelse med mæglingsprocessen. Som mægler er du også ordstyrer ved hvert møde.

I første del af det indledende møde fortæller du deltagerne om målene for mæglingen, detaljerne i processen, dine ansvarsområder og begrænsninger som mægler og de grundlæggende regler, som alle skal være enige om under mæglingen.

I anden del har begge parter mulighed for at fortælle deres side af historien med deres egne ord og på deres egen tid.

 

Trin 3: Indblik og transformation

Dette er det vigtigste trin, da formålet er at forstå kernen i konflikten og de bagvedliggende årsager for hver af parterne.

Det kan være en person ad gangen, begge sammen eller en kombination heraf. Som mægler hjælper du parterne med at afdække de behov og interesser, som de føler er blevet krænket eller ignoreret. Når først begge de stridende parter har gennemført transformationen fra at koncentrere sig om konflikten, og hvorfor den anden side har uret til en forståelse af, hvad der er af behov og ønsker, så er grundlaget for en fælles løsning blevet etableret.

 

Trin 4: Aftalen

Nu hvor alle ved, hvad de selv og hinanden vil, er det tid til at finde en løsning, der tager hensyn til disse ønsker og behov. Som mægler opfordrer du begge parter til at være kreative og fleksible – og villige til at give afkald.

Men husk: Det er ikke din opgave at komme med løsninger eller kompromiser. Det er noget, som de stridende parter skal gøre på egen hånd.

 

Trin 5: Afsluttende møde

Ved det sidste officielle mæglingsmøde opsummerer du den aftale, parterne er kommet frem til, og du beder alle om at bekræfte, at de accepterer aftalen og forpligter sig til at gennemføre den. Så fortæller du alle om deres individuelle ansvar i forhold til handlingsplanen og takker alle for deres konstruktive bidrag.

 

Trin 6: Evalueringsmøder

Dette er strengt taget ikke en del af mæglingsprocessen – men det hjælper ofte med at sikre langvarig succes inden for konfliktløsning: Inviter deltagerne til en række evalueringsmøder, hvor de kan tale om, hvordan den gensidige aftale har fungeret hidtil, og om der er specifikke udfordringer eller andre ting, der bør diskuteres.

Disse møder er også et godt redskab til at sikre, at alle stadig arbejder på at få aftalen til at fungere.

Som du kan se, er mægling ikke rocket science, og der er ingen magi involveret. I stedet er det en kæde af omhyggeligt planlagte trin, der hver især hjælper stridende parter til at bevæge sig lidt tættere på hinanden for at finde en gensidig aftale.

Det er bevist, at mægling fungerer med succes, og der er en god chance for, at det også hjælper dig med at løse de forgiftende konflikter, der ødelægger din virksomheds arbejdsmiljø.

 

Denne artikel er baseret på e-bogen: Intercultural mediation at work

Sådan løser du konflikter i din virksomhed (1 af 2)

 

Her finder du flere interessante blog artikler:

 
[bookboon-recommendations id=”3eab62c5-4da5-428b-ac2c-5011a7419edc” title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]