Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Den hemmelige ingrediensen for økt produktivitet? Mangfold!

Posted in Articles Norwegian

Mangfold i selskaper handler om mer enn bare ”lik lønn for likt arbeid”. Det handler om mer enn en rettferdig og fordomsfri behandling av ansatte. Selvsagt er disse punktene også viktige, men å ha en mangfoldig gruppe med individer i selskapet er også en viktig forretningsfaktor. Mangfold betyr høyere produktivitet, raskere innovasjon og dermed mer suksess. 

 
Jobber du med personal, så skulle det ikke være nødvendig å overbevise deg om alle de positive ringvirkningene mangfold har for din arbeidsplass og din bedrift. Men innimellom kan det være vanskelig å forklare til andre hvorfor denne saken trenger spesiell omsorg eller oppmerksomhet. Vi har lyst til å hjelpe deg med dette. Her er et par argumenter som du kan bruke for å overbevise de som ikke ser hvor viktig dette er.

 

Forsikre deg om at dine folk er engasjert

Et kjerneaspekt når det kommer til å håndtere mangfold er at du må omfavne dette og fremme en bedriftskultur hvor forskjellige bakgrunner, etnisitet og synspunkter blir satt pris på. Dette vil gjøre at de ansatte føler seg mer komfortable og er mindre tilbøyelig til å ville bytte beite.

 

Ansatte får mindre sykefravær

Mange egenmeldinger eller sykemeldinger har psykologiske røtter, i mange tilfeller er det også snakk om problemer på jobben. Hvis ekskluderinger, mobbing, eksplisitt og implisitt diskriminering, i tillegg til urettferdig behandling ikke blir tatt på alvor så er resultatet ofte et høyere sykefravær. I team hvor team medlemmene kommer fra mange forskjellige steder, har forskjellig livssyn og kjønn, så er det mindre sannsynlig at de sliter med slike problemer. For i disse gruppene så aksepterer man at folk er annerledes og dette sees på som en styrke.

 

Det blir enklere å tiltrekke seg nye talenter

Ser du bort for diskriminerende faktorer slik som alder, kjønn eller seksuell orientering i rekrutteringsprosessen, så får man øyeblikkelig et mye større utvalg av med potensielle kandidater å velge fra. Og bare det fakta at din arbeidsplass, din bedrift allerede kan skilte med en spennende og mangfoldig gruppe ansatte, gjør det enklere for potensielle kandidater å velge deg istedenfor å gå til dine konkurrenter.

 

Blandede team får bedre resultater enn andre

Er du satt under et sterkt tidspress og du skal prøve å overbevise noen om at mangfold er en god ting så trenger du egentlig bare å vise til forskning. Flere vitenskapelige studier viser at en bedrift med et stort mangfold i ansatt gruppen leverer bedre resultater enn bedrifter som har en mer ensartet team sammensetning. Et team sammensatte av mange forskjellige personligheter vil bidra med et større antall forskjellige synspunkter, initiativer, metoder og erfaringer. Dette skaper en god grobunn for produktivitet og innovasjon.

 

Du styrker merkevaren din

En ansatt som omfavner mangfold og det å skille seg ut, og som er enig med dine tanker og holdninger på dette punktet, har en sterk og positiv innflytelse på ditt selskaps image. Og hvis dine produkter eller tjenester retter seg mot et mangfoldig marked så vil et slikt team sannsynligvis påvirke dine salgstall i svært positiv retning.

For de aller fleste så er det ikke vanskelig å se at mangfold i et selskap er en fordel og ikke en belastning. Vi håper at du ikke behøver å måtte argumentere for at mangfold er positivt, men skulle du havne i en slik situasjon så vil våre råd være nyttig så du kan forklare fordelene med å ha en mangfoldig arbeidsstyrke.

 

Ønsker du mer informasjon, last ned Janet Sayer sin eBok Managing Diversity:

 

He er flere interessante blogg artikler for deg:

 
[bookboon-recommendations id=»d01cc5f1-e960-4518-b8aa-a16a0097042e» title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]