Mångfald på arbetsplatsen handlar om mer än samma lön för samma arbete och en rättvis och fördomsfri attityd mot de anställda. Jo, de är självklart mycket viktiga faktorer – men en facetterad grupp av anställda är även en affärsmässig fördel. Mångfald ökar produktiviteten, påskyndar innovation – och främjar framgång. 

 
Om du arbetar inom HR behöver vi knappast förklara hur viktig mångfalden är. Men du kanske undrar hur du kan övertyga andra om varför frågan förtjänar mer uppmärksamhet. Läs vidare för argument som låter dig övertyga andra om att mångfalden gynnar alla.

 

Mångfald gör att personalen stannar

En viktig aspekt när det kommer till mångfald är att det skapar en kultur som värdesätter olika bakgrunder, etniciteter och synpunkter. Det gör att de anställda känner sig mer bekväma – och vill stanna på företaget.

 

Mångfald minskar antalet karensdagar

Många karensdagar har psykologiska orsaker. Om företaget inte hanterar utestängande, mobbning eller diskrimination, och om orättvis behandling inte tas hand om på rätt sätt ökar det frånvaron. I mångfaldiga teams minskar risken för orättvis behandling, eftersom diversitet inte ses som en börda, utan som en tillgång.

 

Mångfald förenklar rekryteringen

Om företaget kan bortse från diskriminerande faktorer som ålder, kön eller sexuell läggning i rekryteringsprocessen blir antalet potentiella kandidater större. Dessutom är mångfald en anledning för många kandidater att välja just ditt företag istället för konkurrenternas.

 

Team med mångfald presterar bättre

Om du snabbt måste övertyga någon om att mångfald är positivt behöver du bara ett argument: många studier visar att team med mångfald presterar mycket bättre än team där alla medlemmar har liknande egenskaper och bakgrunder. De använder sig av fler metoder, erfarenheter och synpunkter och tar mer initiativ – det skapar en produktiv och innovativ miljö.

 

Mångfald stärker varumärket

Om du som arbetsgivare välkomnar mångfald och olika personligheter – och har för vana att göra det – kommer det att ha en positiv effekt på företagets image. Om företaget även erbjuder produkter eller tjänster med en bred och diversifierad kundbas ökar mångfalden dessutom försäljningen.

För de flesta är det inte svårt att se mångfald inom ett företag som en tillgång istället för en börda. Förhoppningsvis behöver du inte alla dessa argument för att övertyga andra att så är fallet. Men om det skulle vara nödvändigt hoppas vi att de hjälper dig att få jobbet gjort och att öka produktiviteten genom mångfald.

 

För mer information, ladda ner Janet Sayers eBok Managing Diversity:

 

Du kanske även är intresserad av:

 
[bookboon-recommendations id=”d01cc5f1-e960-4518-b8aa-a16a0097042e” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]