Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Egenkjærlighet: hvorfor en emosjonell intelligent arbeidsplass er viktig

Posted in Articles Norwegian

I selskaper hvor mellomledere har en nøkkelposisjon, sittende mellom toppledelsen og bunnen i organisasjonen, så blir de fort fanget mellom motstridende krav og prioriteringer; en svært utfordrende posisjon å være i. Her kreves det ikke bare ekspertise i deres fagfelt, men også evnen til å jobbe bra med et stort utvalg forskjellige kollegaer. 

 
Psykolog Goleman [1], utarbeidet begrepet ‘emosjonell intelligens’ for å henvise til fire kjerne arbeidsplass evner:

  1. Selvbevissthet  – evnen til å lese våre egne følelser og gjenkjenne hvordan de påvirker oss, samtidig som vi bruker vår intuisjon for å rettlede beslutningsprosessen;
  2. Egenkontroll – evnen til å kontrollere følelsene og impulsene våre og tilpasse oss endrede omstendigheter;
  3. Sosial bevissthet – evne til å føle, forstå og reagere på andres følelser.
  4. God relasjonsledelse– for å inspirere, påvirke og utvikle samtidig som man håndterer en konflikt og kommuniserer med medfølelse.

 

Egenkjærlighet – et virkemiddel for konfliktløsning på arbeidsplassen?

Det er velkjent at konflikter på arbeidsplassen er vanligst mellom de som jobber tett på hverandre; staben og deres linjeleder.Preview

For å effektivt etablere en relasjon og jobbe bra med andre, så trenger vi selvbevissthet, og en evne til å være oppmerksom på egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Men viktigst av alt så må vi ha egenkjærlighet, vi må ha et godt forhold til oss selv. Det er nemlig ikke enkelt å skape en relasjon til andre hvis vi er vår egen verste fiende, hvis vi hater eller misliker våre egne tanker og følelser.

Kristin Neff [2], som spesialiserer seg på studie av og forskning på egenkjærlighet, oppgir tre hovedmomenter som fører til egenkjærlighet: være glad i seg selv, menneskelighet og mindfullness.

 

La oss se på følgende konfliktscenario og hvordan dette kan håndteres med egenkjærlighet:

Du jobber med en medarbeider som jevnlig leverer under mål. Som vedkommende linjeleder så må du ta opp dette problemet. Medarbeideren skylder på høy arbeidsmengde og din manglende støtte. Dette brukes som en årsaksforklaring for å forsvare hvorfor vedkommende ikke når målene. Du overreagerer og gir vedkommende en klar beskjed om å fikse problemet selv og nå målene fremover.

 

Slik kan en egenkjærlighets løsning på konflikten som oppstår se ut:

“Jeg føler frustrasjon og stress (bevist anerkjennelse av dine egne følelser) fordi det var så mange oppgaver jeg måtte håndtere og jeg bare måtte be dem om å håndtere sine egne oppgaver. Ja, jeg overreagerte, slikt skjer (menneskelig ); Jeg forstår hvorfor jeg reagerte på den måten. På vårt neste møte så vil jeg prøve å lytte mer og finne ut hvordan de opplever det (egenkjærlighet).

 

Her er noen tips for å øke din emosjonelle intelligens:

  • Ta en pause og sjekk-inn med deg selv flere ganger om dagen. Fokuser på dine egne tanker og følelser. Dette vil øke din forståelse av hvordan du vanligvis tenker, føler og oppfører deg.
  • Stopp deg selv når du skal til å reagere på noe som noen gjør eller en situasjon på jobb. Ta en pause, trekk pusten dypt tre ganger og bruk denne lille tenkepausen for å velge dine ord og handlinger med omhu.
  • Øv på å være empatisk. Legg merke til og vær oppmerksom på oppførselen, måten folk står på, håndbevegelser og handlingen til dine lagmedlemmer og kollegaer. Dette vil gi deg viktige ledetråder som kan hjelpe i relasjonen og la deg kommunisere med forståelse og medfølelse.
  • Skap rom og tid for lag og lagmedlemmene og lytt aktiv til hva som skjer. Å lytte er en helt essensiell ingrediens i konflikthåndtering.
  • Øv på selvmedfølelse. Begynn med å høre på denne korte lydfilen veiledet egenkjærlighet øvelser av Kristin Neff.
  • Delta på et mindfulness kurs eller prøv å få mindfulness øvelser inn på arbeidsplassen. Mindfulness øvelser og praksis er en effektiv måte å utvikle emosjonell intelligens ettersom det styrker din kapasitet for selvinnsikt, empati, forståelse og relasjon med andre.

 

Her er noen interessante blogg artikler:

 
[1] David Goleman in The Emotionally Intelligent Workplace, 2001
[2] Kristin Neff at http://self-compassion.org/

 
[bookboon-recommendations id=»5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d» title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]