Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Därför är mål nödvändiga för en framgångsrik framtid

Posted in Articles Swedish

Har du någon gång känt att du saknar mål eller perspektiv? Att du arbetar och arbetar men inte kommer nånvart? Det kan bero på att du inte har lagt tillräckligt mycket tid på att tänka på vad det är du vill få ut av livet. Om så är fallet är processen för att bestämma mål perfekt för att hjälpa dig att ta reda på hur din framtid kan se ut, och för att förverkliga din dröm. 

 
“Vi tror att framgång och lycka inte händer av sig självt. Att man måste agera för att förverkliga sina drömmar. Sätt upp mål, tänk positivt och sträva efter att bli den bästa möjliga versionen av dig själv.” (J. Stephenson & A. Galloway)

 
Undersökning efter undersökning visar att målsättning har en enorm inverkan på framgång, vilket även bekräftas av otaliga högpresterande människors liv. Det är på grund av att den som vet exakt vad de vill uppnå vet var de behöver lägga sin fokus.

Att bestämma tydliga mål låter dig mäta dem och vara stolt när du uppnår dem. De ger dig inriktning och fokus, så att du vet exakt var du vill vara och hur du ska göra för att komma dit.

 

Så varför är det så få som faktiskt sätter mål?

Det finns många olika anledningar till varför man undviker att sätta mål, som att man är rädd för att misslyckas, eller inte har tid, kunskaper eller självförtroende. Eller så kanske det helt enkelt verkar för svårt? Att inte ha motivation, ett begränsat förtroende eller inre konflikter är vanliga hinder vi måste ta oss förbi för att uppnå våra mål. Men genom att identifiera negativa tankar och ersätta dem med positivitet kan vi lyckas med att nå våra mål.

 

Du har ett val

Du kan antingen fortsätta att leva dag för dag och låta saken bero – vilket inte kommer att förhindra att du känner dig missnöjd med livet – eller så kan du ta kontroll över vad som händer och över ditt liv. Om du inte vill se tillbaka på livet med ånger (”Om jag bara hade…”) är det enda sättet framåt att börja sätta upp mål för dig själv.

 

Att sätta upp och uppnå sina mål leder till ett positivt och framgångsrikt liv

Du behöver inte börja med att sätta upp stora mål – börja smått, så länge målen engagerar och inspirerar dig är de positiva. Du kommer snart att inse att du kan uppnå alla dina mål, om du är inställd på att jobba hårt!

 

Det har en positiv effekt på vardagen:

När du märker hur enkelt det är att sätta upp mål kommer du att få mer energi och känna att allt du gör blir enklare.

 
eBoken Your Future: From dream to reality av Anne Galloway och Jane Stephenson erbjuder råd steg-för-steg som låter dig bestämma planer och mål, uppnå dem och hålla dig motiverad genom hela processen.

 

Du kanske även är intresserad av:

 
[bookboon-recommendations id=”b1c81c2a-94c5-457d-8f01-a45e008b1fb1″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]