Vi aksepterer at møter er en vanlig del av forretningslivet. De er helt nødvendig for kommunikasjon, for rettledning og beslutningstaking. Samtidig så kan det virke som vi er med i for mange møter. De varer for lenge og det er en voksende enighet om at dette er å kaste bort tiden. Beskriver dette din bedrift? Hvis ja, så kan det være nødvendig å tenke over hvordan dere avholder møter i din bedrift. Møteledelse er en soft skills for ledere og beslutningstakere. 

Ønsker du ikke å stoppe å avholde møter, men du ønsker å kutte ned på dem og gjøre dem mer effektive? Bookboon kan hjelpe deg å bli mer effektiv ved å hjelpe deg å utvikle de verktøyene du trenger for å avholde gode, tidsbesparende møter. 

 

I de siste årene så har man rettet fokus mot det vanlige forretningsmøtet. Ingen sier at man ikke bør ha slike møter. De er helt klart viktige for å utveksle informasjon, informere team medlemmer, fremme teamarbeid  og muliggjøre kommunikasjon.

Men det forretningsanalytikere, tidsskrift for profesjonelle ledere og til og med forretningsledere stiller spørsmål ved er om det er nødvendig å ha så mange møter. Alt for ofte så er møteledelsen for dårlig, uoversiktlig og uten retning. Vi møtes for ofte og møtene tar for mye tid, uten å tilføre saken noe nytt. Det kan se ut til at det er bortkastet tid, innsats og penger.

 

Hva dårlig møteledelse koster: fakta og figurer

I henhold til rapporter, så koster møter bedrifter billioner hvert år. Det aller verste er at mesteparten av pengene faktisk kastes bort på møter som ikke engang avholdes. Og alt tyder på at denne negative trenden er økende.

I 2014, fant den største studien i sitt slag  et antall forskjellige, svært bekymringsverdige forretningstrender.

  • Ansatte på alle nivåer tilbringer 15% av deres arbeidstid i offisielle møter.
  • Dette antallet har økt hver eneste år siden 2008.
  • Adm. dir. tilbringer to dager i uken på møter og bruker en hel dag på å organisere kommunikasjon utad. Noe av dette handler om organisering og legge møter inn i kalenderen.
  • Kombinert, så tilbringer topp lederne tusenvis av timer i møter.
  • De fleste møtene er satt opp uten en agenda eller en tidsbegrensning.
  • For hvert 5 minutt et møte er forsinket så minster man 8% av produktiviteten.

Noen skylder på teknologien og at det er så enkelt å sette opp et møte. I mange bedrifter så føres det heller ikke en oversikt over antall timer tilbrakt i møter, men det har blitt et virkelig stort tidsluk. Du har sikkert hørt om fake work; nå er det mange personer i alle typer stilinger som fører opp møter som fake work. Hva kan man gjøre med dette? Bookboon har løsningen.

 

3 enkle møtetips du kan bruke med engang

Et vesentlig antall klager på dårlig møteledelse handler om folk som ikke må være der, for mange emner man skal dekke og at man ikke lærer noe nytt. Møter er nå helt klart blitt et stort hinder for effektiv og nyttig arbeid. Hvordan skal vi begynne å håndtere problemet med møter som anses som fake work?

Vi tilbyr og anbefaler en langsiktig løsning nedenfor, men først; her er noen raske og enkle tips du kan implementere med engang:

  1. Vurder nøye om et møte faktisk er nødvendig. For mye tid kastes bort fordi man snakker om akkurat det samme. Kan saken løses via en e-post?
  2. Sett en klar tidsbegrensning på møtet, inkludert en helt presis start og slutt tid. I noen bedriftskulturer så kan noen av disse standardene ha blitt for slappe.
  3. Sett opp en streng agenda. Fokuser på beslutningstaking og informasjonsdelingen.

Disse tre enkle tipsene vil hjelpe å forbedre dine møteledelse evner. Men din bedrift trenger mer trening for å forbedre dets kultur i et langsiktig perspektiv.

 

Bookboon e-bibliotek løsning

Selv om de tre tipsene ovenfor er nyttige, så er de bare en begynnelse. Til syvende og sist så må du endre hvordan din bedrift gjennomfører møter gjennom å implementere en effektiv trening.

Bookboon e-bibliotek løsning tilbyr et bredt utvalg av e-bøker for å hjelpe å forbedre møtepraksis. Med dette kurset så vil du lære hvordan du skal holde et møte på en måte som er både nyttig og konsist.

Bookboon sine e-bøker kan hjelpe å levere de resultatene du trenger gjennom et system med e-læring. Hovedfordelen er at de ansatte som er ansvarlig for å organisere og holde møter kan studere og lære om dette når det passer dem.

Også, bedrifter som velger e-læring istedenfor tradisjonelt klasserom rapporterer gjentatte ganger om at dette er mer effektivt, raskere og rimeligere.

Test Bookboon sitt e-bibliotek med denne gratis demo.