Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person (på svenska högkänslig) och är ett begrepp som blir allt mer aktuellt idag, där vi förväntas vara utåtriktade och ständigt tillgängliga. Begreppet myntades under 90-talet av forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron som har forskat kring ämnet. 

 
Det är ett medfött personlighetsdrag och en av fem personer av den globala befolkningen kan vara högkänslig, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Högkänsliga kan delas in i två grupper: 30% av högkänsliga är utåtriktade och söker spänning, 70% av högkänsliga är mer introverta.

Högkänslighet brukar beskrivas som att man har ett känsligare nervsystem, då man tar in alla intryck och upplevelser på ett djupare och mer intensivt sätt än andra. Som högkänslig kan man behöva mer tid för att bearbeta alla intryck. Viktigt att påpeka att högkänslighet dock är väldigt individuellt.  Andra tecken på att man kan vara högkänslig:

 

  • Att man lätt blir överväldigad av sinnesintryck
  • Att man lätt påverkas av andras sinnesstämningar
  • Att man blir överstimulerad när det händer mycket runt omkring
  • Behov av att dra sig undan till en tyst plats där man kan få vara för sig själv utan stimulans under hektiska dagar

 

För dig som är högkänslig i en ibland överväldigande värld – läs på och lär dig  om din högkänslighet.

När du möter utmaningar, fråga dig själv ”Vad behöver jag just nu?” Det är viktigt att ta hand om sig själv och lyssna inåt. Dessutom rekommenderar jag att man skaffar sig insikt om vad det innebär att vara högkänslig och på så sätt få ökad självkännedom.

Läs på och skapa en egen uppfattning. Att få en djupare förståelse gör tillvaron enklare och gör det möjligt att se fördelarna i att vara en högkänslig person. Ett lästips är Elaine N Arons bok ”Den högkänsliga människan. Konsten att må bra i en överväldigande värld”.

Träna medveten närvaro med hjälp av mindfulness. Det är viktigt att lära sig att acceptera sin högkänslighet och lyssna inåt samt att ta sig tid för återhämtning och vila.

Ta hjälp av en coach eller terapeut och se det som en investering i dig själv. Det är betydligt lättare att leva med denna personlighet när man är medveten om den.

 
Alorum Utveckling erbjuder coaching för högkänsliga kvinnor som har en längtan att leva utifrån sin sensitivitet. Mitt förhållningssätt utgår från min egen erfarenhet av att vara högkänslig. Under åren har jag funnit redskap som hjälpt mig och dessa redskap är nu min verktygslåda för att

 

 Min verktygslåda innehåller

  • Coaching
  • Mindfulness
  • Stresshantering
  • Soulful Transformation work
  • Chi Neng Qigong

 
Allting börjar med det personliga ledarskapet och mitt arbetssätt utgår från en trestegsprocess för att skapa och bygga ett hållbart resultat. Min önskan är att bidra med mina erfarenheter till denna viktiga målgrupp.

 

Fler intressanta artiklar:

 
[bookboon-recommendations id=”5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]