Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Proaktiv stressforebyggelse (2. del)

Posted in Articles Danish

Stressforebyggelse indgår i dag som et naturligt element i moderne virksomheder. Men virksomheder og organisationer, som fx kun fokuserer på stresskilder eller behandlingen af stress, opnår ikke den optimale effekt af stressforebyggelse, og de opnår heller ikke, at medarbejderne styrkes til selv at tage et ansvar. Virksomheder og organisationer bør anvende en kombination af forskellige strategier og have forskellige indsatser til forebyggelse af stress rettet mod flere interne niveauer. 

 
Ønsker en virksomhed eller organisation at arbejde proaktivt med stressforebyggelse og styrkelse af mentalt velvære, er det vigtigt, at man ikke forfalder til at kigge på løsninger inden for et specifikt område i organisationen. Stressforebyggelse handler om kulturændring og adfærdsændring i hele organisationen, hvor stress, robusthed og mentalt velvære sættes på dagsordenen. Det kræver et proaktivt fokus, som involverer både kilder til stress og konsekvenser af stress som naturlige fokusområder.

 

Proaktivt fokus

Det proaktive fokus drejer sig konkret om, at virksomheden eller organisationen skal udvikle og implementere strategier, der har til formål at styrke medarbejdernes robusthed for dermed at forbedre organisationens forandringsparathed, effektivitet og performance fremfor udelukkende at fokusere på reaktivt at håndtere stress, efter at den er opstået.

De forskellige strategiske indsatser – primære, sekundære og tertiære – synliggøres ved at indarbejde dem i en samlet sundhedsstrategi, som sikrer, at der tages stilling til væsentlige aspekter som den fysiske sundhed, sikkerhed og mentalt velvære.

 

Seks trin til udarbejdelse af en sundhedsstrategi

Processen for udarbejdelsen af sundhedsstrategien adskiller sig ikke fra forløbet med udarbejdelse af forretningsstrategier. Sundhedsstrategien skal tilrettelægges ud fra organisationens karakteristika og behov, og til det formål er følgende faser vigtige at få belyst og adresseret:

  • Fase 1: Sikre opbakning og støtte fra ledelsen
  • Fase 2: Inddragelse af medarbejderne og etablering af et strategiudvalg
  • Fase 3: Analyse, identifikation og prioritering af indsatser
  • Fase 4: Design af sundhedsstrategien
  • Fase 5: Implementering af sundhedsstrategien
  • Fase 6: Evaluering og tilpasning af indsatser

Ved at gennemføre de seks faser, når organisationen udarbejder en sundhedsstrategi som led i den stressforebyggende indsats, sikrer man, at sundhedsstrategien er med til at skabe en rød tråd igennem organisationen, som synliggør det proaktive fokus, som organisationen ønsker inden for stressforebyggelse, stresshåndtering, fysisk sundhed, sikkerhed, mentalt velvære og robusthed.

 

Effektiv proaktiv stressforebyggelse i din organisation?

Hvad de seks trin nærmere dækker over, og hvordan du effektivt kan arbejde med proaktiv stressforebyggelse, kan du læse meget mere om i Marianne de Paoli Norbyes bog Mentalt velvære & robusthed på arbejdspladsen – Del II, som også indgår i Bookboons eLibrary Løsning. Bookboons eLibrary Løsning stiller et stort udvalg af e-lærings-ressourcer til rådighed for dig og din virksomhed, så virksomheden kan forbedres og videreudvikles.

Test Bookboons eLibrary med denne gratis demo.

Læs også første del af denne blog artikel: Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen?