Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

NLP in het kort – Een introductie tot NLP – Deel 4

Posted in Articles Dutch

NLP gaat over de manier waarop we ervaringen in ons brein hebben opgeslagen. NLP brengt in kaart welke weg die ervaringen hebben afgelegd in ons neurologisch systeem. Hoe we de informatie die we errond hebben opgenomen, gefilterd hebben. Hoe deze zich heeft verbonden met informatie die al in ons brein aanwezig was. Hoe ze ingewerkt heeft op onze overtuigingen, op hoe we denken. Welke systemen we er rond hebben gebouwd. 

 
NLP is een fantastisch instrument, dat ons helpt om de programma’s die we in ons hoofd hebben gecreëerd, om te buigen naar denksystemen die ons helpen om ons leven in te richten op een manier die onze groei bevordert. En dat zonder dat we in de inhoud van ons verhaal moeten gaan roeren.

 
Sommige mensen vrezen dat NLP te mentaal en te technisch is. Dat er geen empathie en menselijke warmte aan te pas komt. Dat het een puur rationele ingreep wordt om mensen van hun problemen af te helpen. Dat ‘gewoon naar iemand luisteren’ niet meer aan de orde is op die manier. Niets is minder waar. In NLP draait alles om  ‘verbinding maken met de ander’. Zonder basis van afstemming op de ander, begrip, ontvankelijkheid, luisterbereidheid, menselijke warmte… kan je niets beginnen. NLP gaat echter nog een stap verder. Want empathie en luisterbereidheid zijn vaak niet voldoende om ons uit onze problemen te helpen. Het kan deugd doen om een klankbord te hebben. Dit is echter geen garantie dat we daarna stoppen met piekeren, dat we stoppen met emo-eten, dat we minder bang zijn om op een vliegtuig te stappen, dat we van onze angsten en trauma’s verlost zijn, dat ons zelfbeeld positief wordt, enzovoort.

 
In NLP is het beste uit verschillende klassieke psychologische  stromingen, uit de wereld van de taalkunde en de wereld van de communicatie, samengebracht en in werkbare modellen gegoten. NLP is in die zin een ‘eclectische psychologie’, die op een unieke en krachtige manier mensen ten gronde helpt om hun communicatie met anderen en met zichzelf te herstellen.

 
NLP gebruikt een taal, die ervoor zorgt  dat onze weerstanden verschalkt worden en we dus veel ontvankelijker worden voor de hulp die we zelf hebben gevraagd. Op die manier wordt alles in ons met de neus in dezelfde richting gezet, de richting die we zelf kiezen (als deze tenminste noch jezelf, noch de anderen of de omgeving schade toebrengt – dit is de voorwaarde voor elke NLP-trainer om te helpen). Het resultaat is: mensen voelen zich innerlijk vrijer, maken keuzes in de richting van hun doelen en zijn gelukkiger.

 
Alex Peeters & Marleen Devisch zijn beiden NLP™ Trainer en Coach.

Ze willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een gelukkiger en vrijer mens te zijn. Ze schreven het e-book:
NLP in het kort  – Een introductie tot NLP Deel 4.