Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Ett övertygande argument (1/3)

Posted in Articles Swedish

En viktig aspekt av presentationsteknik är att presentera övertygande argument som styrker din poäng. Att argumentera kräver ofta ännu mer förberedelser än en vanlig, informerande presentation. Dessutom kanske din publik inte riktigt håller med om dina synpunkter eller rent av motsätter sig din tes. Därför ska vi nu titta på ett antal konkreta idéer från Presentationsteknik som hjälper dig att argumentera både övertygande och medryckande. 

 

Strukturera rätt

I Presentationsteknik beskriver Jörgen Bodner steg för steg hur du hittar rätt struktur för att presentera ett övertygande argument. Just struktur är ett viktigt ord eftersom ordning, balans och flöde är centrala när du ska presentera en tes. Stegen inkluderar viktiga poäng som:

  • Om du ska övertyga din publik om att just din tes är korrekt måste de lita på dig och sympatisera med dig. Det lär de inte göra om du använder samma gamla presentation gång på gång. Skräddarsy din presentation så mycket som möjligt – lär dig så mycket som möjligt om din publik och om deras åsikter och intressen.

 

  • Du bör börja med att uttrycka ditt budskap – din tes – på ett kortfattat och enkelt sätt. Se till att din publik får en översikt av ditt argument före du sätter igång och fördjupar dig.

 

 • Argument och motargument. Din tes bör stödjas av övertygande och korrekt information. Publiken ska få känslan att du vet vad du pratar om och att du har ett genomtänkt argument. Samtidigt är motargument mycket viktiga. De är avväpnande och kan faktiskt vara tillgångar om de presenteras på rätt sätt.

 

Poängmodellen

Att använda poäng för olika delar av argumentet är ett bra sätt att få en översikt och för att se till att du har en bra balans mellan plus- och minuspoäng. Beroende på hur starka argumenten är kan du ge dem poäng. Låt oss säga att ditt starkaste argument får +1 poäng och det näst starkaste +2. Samtidigt får ditt starkaste motargument -1 och det näst starkaste motargumentet -2. Du vill ha en stark inledning och avslutning och kan då använda modellen för att strukturera presentationen;

  • Inledning: det näst starkaste argumentet (+2)

 

  • Det näst-näst starkaste argumentet (+3)

 

  • Det näst starkaste motargumentet (-2)

 

  • Det starkaste motargumentet (-1)

 

 • Det starkaste argumentet (+1)

En balanserad presentation där talaren använder sig av både argument och motargument är mycket mer övertygande än en tes som inte ”vågar” visa sina svaga sidor genom motargument.
Läs Förbättra din presentationsteknik av Jörgen Bodner och lär dig att presentera och argumentera både informativt och övertygande med konkreta och användbara tips och råd.

 

Läs mer i ämnet:

[bookboon-recommendations id=”0f45bf31-3fad-49ef-a27b-a62d010237ed” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]