Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Veiledning som en Soft Skill: Hvordan hjelpe nye ansatte

Posted in Articles Norwegian

soft-skill-mentoring-ebook-bookboon-bl

Det virker som om kontoret har blitt et stressende sted. Nå, mer enn noen gang, trenger en bedrift at alle dens ansatte går sammen for å sørge for at firmaet lykkes. Tidligere års ‘dog-eat-dog’ verden går nå imot sin hensikt hvis hensikten er hjelpe en bedrift å vokse. Det erstattes isteden med en soft skill, veiledning. Senior og mer erfarne ansatte må komme ut av boblen sin av egne oppgaver og hjelpe de rundt seg. 

 
Mentorer hjelper vanligvis unge entreprenører og bedriften eller idéen deres. Allikevel trenger du dem også på arbeidsplassen din for å hjelpe nye ansatte med å utvikle sine karrierer. Viktigheten av teamwork kan ikke undervurderes, det kan heller ikke en oppfordring om viktigheten av teamwork som en soft skill i organisasjonen din. Du trenger at alle ansatte går sammen for å bedre helheten. Dessverre, har du kanskje en kultur hvor «jeg får ikke betalt for det». For å komme fremover, trenger du å endre innstillingen innen bedriften.

 

Fordelene med veiledning

Veiledning er en enkel prosess. Det betyr at de med mer erfaring er villige til å ta mindre erfarne ansatte under vingen sin. Utover å vise dem hvor landet ligger, tar de ansvar for utviklingen deres. Nye ansatte lærer seg at de kan gå til de mer erfarne ansatte for hjelp.

Veiledning som en soft skill og fordelene din bedrift får fra å ha et mentorsystem inkluderer:

Veiledning oppstår når alle ansatte forstår at bedriftens behov kommer før personlig utvikling. Ansatte må ha en forståelse for at jobben de gjør vill blitt enklere hvis de er forberedt på å hjelpe andre. Når dette skjer, er bedriften din det rette stedet til å utvikle veiledning på arbeidsplassen.

 

Noen enkle veiledningstips for å komme igang

Bookboon har en langsiktig løsning på problemet med ansatte som nekter å gå utenfor sin egen boble. Frem til staben din er opplært, er det noen enkle steg du kan ta for å oppfordre til veiledning.

  • Skap den rette strukturenHva ønsker du å oppnå? Er det kun for å få nye ansatte opplært i organisasjonen din? Vil du bruke det til å utvikle ferdighetene til ledere? Vil du bruke det til masteropplæringsordninger? Her definerer du “hvem” og “hva”.
  • Definer relevante ferdigheter: Definer egenskaper, ferdigheter og svakheter hos dine faste ansatte. Her bør du forstå hvilke ansatte som egner seg best for hvilke typer opplæring.
  • Gruppe eller 1-til-1: Hvordan vil dine senior ansatte veilede junior ansatte? Vil det bli satt opp regelmessige gruppemøter eller 1-til-1 møter? Vil hvert junior medlem rapportere til forskjellige personer avhengig av problemet?
  • Definer opplæringsprosessen: Definer den formaliserte opplæringen eller uformelle relasjoner. Dette er stedet ansatte vet de kan stole på Person A i forhold til tekniske problemer, Person B for prosedyremessige spørsmål og lignende.

 

Men det finnes mer I Bookboons eBibliotek

Disse kortsiktige tipsene er for å hjelpe deg med å komme I gang. Til syvende og sist må du innføre den rette innstillingen for at et veiledningsprogram skal fungere. For det, trenger du mer enn en løs struktur av veiledning. For ekte og langsiktig suksess, trenger du Bookboons mangfoldige eLibrary Solution. Den tilbyr et vidt spekter av tusenvis av eBøker som bidrar til å utvikle grunnleggende soft skills som er nødvendig for dine ansatte.

Soft skill veiledning kan være avgjørende for om en bedrift blir vellykket. Ebøker er mer effektive, billigere og mer fleksible sammenlignet med klasseromsundervisning. I tillegg er våre eBøker tilgjengelig ved etterspørsel! Studier har vist at kapasiteten til å oppbevare informasjon er mye høyre når man bruker eLæring fordi det hjelper ansatte med å lære når de har tid og i sitt eget tempo.

Test Bookboon’s eLibrary med denne gratis demoen nå

 
[bookboon-recommendations id=»5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d» title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]