Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Skyller din personal sina misstag på andra?

Posted in Articles Swedish

Soft skill "personal accountability": Everybody has a part to play and if one is not functioning, the whole suffers.

På den moderna arbetsplatsen är det hård konkurrens. En del vill vara bäst, några vill känna sig uppskattade och andra vill ha en trygg anställning. Ingen vill ta på sig skulden när något går fel. Jobbar du i en arbetskultur där personalen skyller på andra hela tiden? Brist på ansvarsskyldighet på din arbetsplats kan kosta dig både tid och pengar. 

 
Ansvarsskyldighet är mer än att bara erkänna sin skuld. Det handlar om att förstå att vi alla är viktiga för vår arbetsgivares framgång. Det handlar om att inte sätta upp murar. För personalen handlar det om att bli starkare och ge energi till företaget. På tävlingsinriktade arbetsplatser är ansvarsskyldighet nu en otroligt viktig mjuk färdighet. Arbetsgivare kan uppmuntra den här färdigheten hos sina anställda.

 

Vilken sorts mjuk färdighet är ansvarsskyldighet?

Brist på ansvarsskyldighet på arbetsplatsen tar sig uttryck på två sätt:

  • Att skylla på andra när man själv eller i en grupp har gjort misstag. Detta går ofta hand i hand med att framställa sig själv som oklanderlig.
  • Antydd eller uttalad ”fruktlöshet”. Här sätter anställda upp murar runt sitt arbete som om systemet vore riggat emot dem.

Ansvarsskyldighet på jobbet handlar delvis om att ta ansvar för sina misstag (arbetsmoral). Det handlar också om att förstå att alla kan göra något för att lösa ett problem, och att man är beredd att försöka göra det (arbetsattityd). Oavsett vem som har skulden, eller om systemet i sig självt är ett hinder som gör en uppgift svår, hjälper det inte att skylla på folk hela tiden.

Ansvarsskyldighet betraktas som en mjuk färdighet och en färdighet som saknas på den moderna arbetsplatsen. I en ny undersökning uppgav en av fem arbetsgivare att ungefär hälften av deras anställda inte anser att de har ansvarsskyldighet.

 

Varför är ansvarsskyldighet viktigt på arbetsplatsen?

Ansvarsskyldighet på arbetsplatsen börjar med ansvaret som varje anställd har att slutföra sina tilldelade uppgifter. När vi inte tar ansvar kan det få bieffekter som påverkar andra anställda. Om en person inte slutför en uppgift är det troligt att andra inte heller gör det. Detta leder till förlorad produktivitet, förlorade intäkter, lägre motivation och stress på arbetsplatsen. Alla anställda fyller en funktion, och om en person inte jobbar får alla lida.

Men om anställda har ansvarsskyldighet är de mer motiverade och arbetar bättre. Deras egna egenvärde på arbetsplatsen och deras självförtroende förbättras. Om de känner sig självsäkra känner de sig gladare. Detta innebär större arbetstillfredsställelse, prestation och resultat. Så vad hindrar personal från att acceptera ansvarsskyldighet på arbetsplatsen?

 

Brist på ansvarsskyldighet handlar ofta om rädsla

Rädsla för att misslyckas är en stark kraft. I dessa ekonomiskt oroliga tider är arbetstagare rädda för att få skulden. Om de begår ett misstag tänker de att de kommer att lida på något av dessa sätt:

  • De kommer att förlora sitt jobb
  • De kommer gå miste om en befordring
  • De kommer gå miste om en bonus eller löneökning
  • De kommer att förlora ansiktet framför sina kolleger

Det finns en bild av att chefer bryr sig mer om att hitta någon att skylla på snarare än att hitta en lösning. Med tanke på vad som diskuterades ovan är arbetstagare rädda att försöka eftersom de tror att det kommer att vara slöseri med tid. Det är förståeligt att arbetstagare är ovilliga att riskera att misslyckas eftersom de är rädda för att bli beskyllda och förlöjligade.

 

Lösningen till bristande ansvarsskyldighet

Det första steget är att inte skylla bristen på ansvarsskyldighet på personer eller grupper. Som en allmänt accepterad mjuk färdighet är det möjligt att lära ut ansvarsskyldighet på arbetsplatsen med hjälp av rätt metoder. En av dessa metoder är Bookboons e-bibliotek med dess stora resurser för e-lärande och dess många e-böcker som förbättrar ens studier och färdigheter. Utöver att hitta sätt att uppmuntra ansvarsskyldighet på kommer du också att hitta resurser om många andra viktiga mjuka färdigheter. Vi har tusentals e-böcker som du kan ta del av. Fördelen med Bookboon är att arbetstagare och arbetsgivare kan läsa böckerna och lära sig i sin egen takt.

Testa Bookboons e-bibliotek med den här gratisdemon

 
[bookboon-recommendations id=”5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]