Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Mægling: Kunsten at løse konflikter (2. del)

Posted in Articles Danish

maegling-kunsten-at-loose-konflikter-ebooks-bookboon-bl

I første del af denne todelte serie lærte du om formålet med og princippene for mægling. Nu skal vi se nærmere på de enkelte faser i mæglingsprocessen. 

 
De følgende seks faser, som er velafprøvede og testede, er ikke den eneste mulige måde mægling kan foregå på. Der er også andre fremgangsmåder, som kan anvendes med succes – nogle er enklere, nogle er mere komplekse. Men de indeholder alle de fleste af de nedenfor beskrevne faser.

 

1. Forberedelsesfasen

I denne fase gør du alt det nødvendige i forhold til det første møde ansigt til ansigt:

    • Afsløring af konflikten:

Nogle konflikter er smerteligt indlysende for alle i virksomheden, mens andre konflikter er skjulte og skal identificeres. I nogle tilfælde kan det endda være svært at identificere alle involverede parter.

 

    • Konfliktparternes erkendelse:

Ingen konfliktløsningsproces kan lykkes, uden at deltagerne erkender problemet og samtidig har et ønske om at bidrage til løsningen.

 

    • Indkaldelse og kommunikation om processen:

Dette er den organisatoriske del af forberedelsen: Den handler om, hvem der skal deltage, hvor de skal mødes, hvornår de skal mødes, og om der er noget, deltagerne skal tage med eller forberede til det første møde.

 

2. Åbningsfasen

Afhængigt af hvor alvorlig konflikten er, er dette enten det første møde eller det første af en række møder. Her forklarer mægleren processen, rolle som mægler, og retningslinjerne for kommunikation i forbindelse med mægling. Herefter skal hver part beskrive konfliktsituationen ud fra deres synspunkt.

 

3. Undersøgelsesfasen

Denne fase er kernen for hele mæglingen – og en vellykket gennemførelse er afgørende for den vellykkede konfliktløsning. I denne fase hjælper mægleren parterne (ved møder med den enkelte part, fællesmøder eller en kombination heraf afhængigt af parternes specifikke behov) med at identificere deres underliggende interesser. Det vigtigste mål er at få parterne i konflikten til at bevæge sig væk fra standpunkter og hen mod interesser. Det er dette grundlag, som løsningsprocessen skal bygges på.

 

4. Problemløsningsfasen

Når du kender de stridende parters interesser, kan du opfordre dem til at finde en måde, hvorved deres interesser kan mødes. I denne fase forsøger begge parter at anerkende den anden parts interesser og finde en løsning, alle kan leve med. Normalt involverer denne proces forhandlinger, kompromissøgning, og aftaleindgåelse.

 

5. Afslutningsfasen

Når begge parter er blevet enige om en holdbar løsning, dokumenterer mægleren løsningen, herunder opfølgende handlinger, ansvar og tidsramme. Alle parter bekræfter igen deres vilje til og engagement i at løse konflikten på baggrund af den aftalte plan. Dette afslutter hovedprocessen i mæglingen.

 

6. Opfølgningsfasen

For at sikre, at resultatet af mæglingsprocessen forbliver en succes, anbefales det at planlægge regelmæssige opfølgende møder, hvor parterne diskuterer handlingsplanens forløb og har mulighed for at give udtryk for bekymringer eller stille spørgsmål. Nogle gange afdækker denne fase problemer, der var skjult før, hvilket gør det nødvendigt at justere den aftalte løsning. Opfølgningsfasen hjælper også deltagerne med at genopfriske hukommelsen og deres engagement i forhold til gennemførelsen af handlingsplanen.

Konfliktløsning er aldrig nemt – og der er ingen mirakelkur. Men når man ser på alle de eksisterende redskaber og metoder til konflikthåndtering, så har mægling – hvis det udføres rigtigt – vist sig at være meget effektivt. Hvis du tror, at der er for mange interne konflikter i din virksomhed, og hvis du er på udkig efter en holdbar løsning, så kan mægling være præcis det, du leder efter.

 

Mægling: Kunsten at løse konflikter (1. del)

 

Intercultural Mediation at Work

 
[bookboon-recommendations id=”3eab62c5-4da5-428b-ac2c-5011a7419edc” title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]