How does creativity manifest itself in the work environment?

När vi tänker på kreativitet brukar vi tänka på personer som utforskar sin konstnärliga sida genom musik, konst och skrivande. När det gäller kreativitet på arbetsplatsen tänker vi vanligtvis bara på jobb inom kreativa områden, så som konst, design och reklam. Men vi använder alla kreativitet varje dag, och det håller på att bli en oerhört viktig mjuk färdighet. Här får du veta hur du enkelt utvecklar dina anställdas mjuka färdigheter, till exempel deras kreativitet.

 

Vad är kreativitet?

Kreativitet är användbart eftersom det hjälper oss att tänka utanför ramarna. Uppgifter som vanligtvis är tråkiga och enformiga blir effektiva och intressanta när vi aktiverar våra kreativa delar av hjärnan. Kreativitet handlar om problemlösande och vi vet alla hur viktigt det kan vara på arbetsplatsen. När en uppgift ställer till det för din personal, vet de hur de ska hantera det? Hanterar de det med självsäkerhet?

Höga chefer brukar säga att anställda inte har tillräckligt många mjuka färdigheter, exempelvis kreativitet. Med färre anställda som förväntas göra mer arbete är behovet av flexibelt tänkande extremt viktigt för ditt företags framgång. Du kanske tror att kreativitet som arbetsfilosofi inte går att lära ut, men det gör det.

 

Hur tar sig kreativitet uttryck i arbetsmiljön?

Alla är i viss mån naturligt kreativa. En del menar att kreativitet är en av människans äldsta egenskaper. Människor utvecklade och utformade verktyg för att skapa mer avancerade verktyg och förbättrade dessa genom att prova sig fram. Det ser likadant ut idag. I grund och botten är kreativitet:

  • Problemlösning (en annan viktig mjuk färdighet): Om du har ett problem som du vill lösa leder det till att du experimenterar och provar tills du lyckas.
  • Nyfikenhet på att prova nya saker baserat på tidigare erfarenhet och tillräcklig kunskap att se om en process kan förbättras.
  • Ett nytt perspektiv: Att ge en uppgift till en person som inte har någon tidigare erfarenhet kan med rätt person öppna upp för nya idéer.

 

Varför är kreativitet viktigt i arbetslivet?

Kreativitet är en av de grundläggande mjuka färdigheterna. För anställda som är kreativa är det självklart att vara nyskapande i sitt arbetsliv. Om ett företag vill bli större måste det få regelbunden fräsch input från kreativt tänkande. Som vi såg ovan är kreativitet en evolutionär fördel som människan har. Kreativitet är förnyelse, ett företag som inte vill förnya sig kommer inte att överleva länge.

Vi måste starkt uppmuntra oss att tänka utanför ramarna om vi vill överleva i en affärsvärld med hård konkurrens. En del menar att våra arbetsplatser är alltför separerade från den kreativa processen. Visst finns det personer inom vissa industrier som kritiserar idén om att arbetsplatser behöver kreativitet, men faktum är att människor gör sitt bästa när de får utforska sin fantasi.

 

Lösningen på kreativitet från Bookboon

Det är relativt enkelt att låsa upp den kreativa potentialen som alla har. Vi har alla stött på problem och svårigheter som vi har varit tvungna att komma förbi genom att tänka lite utanför ramarna. Oftast är det de anställdas bristande självförtroende när det gäller sina egna färdigheter som leder till att de kväver sina kreativa talanger. Du kan uppmuntra den här färdigheten genom att stödja dina anställda, men det räcker bara till viss del.

Bookboons system av elektroniskt och blandat lärande – e-biblioteket med dess stora utbud av e-böcker – kommer att hjälpa dig att utveckla dina anställdas mjuka färdigheter. Objektiv kreativitet och problemlösning är viktigt i den moderna arbetsmiljön med all dess stress och press. Vår strategi för e-lärande uppmuntrar och hjälper dina anställda att tänka mer kreativt och förbättrar deras självförtroende, produktivitet och arbetstillfredsställelse.

Testa Bookboons e-bibliotek med den här gratisdemon

 
[bookboon-recommendations id=”5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]