Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Coaching & Begeleiding: Waarom deze Softskills Belangrijk zijn voor jouw Werknemers

Posted in Articles Dutch

powerpoint-2016-geavanceerde-presentaties-ebooks-bookboon-bl

Veel werkgevers weten dat softskills als coaching, begeleiding, leiderschap en teamwork essentieel zijn voor een goede productiviteit en een succesvolle onderneming. Wanneer het tijd is om nieuwe werknemers aan te nemen, is het noodzakelijk om werknemers te hebben die in staat zijn om die nieuwe werknemers in te werken.

Door je werknemers te stimuleren bij het ontwikkelen van coachingsvaardigheden profiteer je op de lange termijn door de professionele ontwikkeling van nieuwe werknemers. Ook help je de nieuwe werknemers om zich eerder thuis te voelen bij het bedrijf. Vergrote mogelijkheden voor je werknemers kunnen leiden tot een positievere moraal en tot gecommitteerdere werknemers. 

 

Ontwikkel Coachingsvaardigheden

Ervaren werknemers kunnen nieuwe werknemers ondersteunen door een verstandhouding op te bouwen en zich in te leven met de nieuwe werknemer. Een coach kan een wereld van verschil maken door te luisteren naar problemen en door samen te werken aan doelen. Coaches zijn de vertrouwenspersoon om een vraag te stellen en voor vragen over feedback bij uitgevoerde taken. Wanneer de mentor de leerling leert kennen, wordt het gemakkelijker om een verstandhouding op te bouwen en intuïtie toe te passen. Zo kun je het leerproces sturen met bemoedigende woorden en feedback bieden wanneer dat nodig is.

 

Vraag de Juiste Vragen

Een belangrijke vaardigheid voor coaches en begeleiders is het stellen van de juiste vragen. Via gerichte vragen kan de coach de nieuwe werknemer aanmoedigen om zich te focussen op de opdracht, nieuwe ideeën te ontdekken en de toewijding voor het project te bevorderen. Open vragen die beginnen met woorden als: waarom, hoe en wat kunnen een uitgebreidere reactie uitlokken. In tegenstelling tot een gesloten vraag die simpelweg een ja of nee-antwoord vereist.

 

Bepaal de Juiste Doelen

Coaches boeken de beste resultaten wanneer ze in staat zijn om te helpen bij het bepalen van doelen die nodig zijn om de opdracht te voltooien. In het ideale geval zal de leerling de doelen bepalen en de coach de voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat de doelen haalbaar zijn. Bij het bepalen van doelen moet er een actieplan zijn en een manier om de voortgang bij te houden via verschillende meetpunten. Belangrijke doelen zijn specifiek uitgewerkt en moeten corresponderen met de ervaring, interesse en expertise van het individu. Doelen moeten binnen een bepaalde termijn worden afgerond.

 

De Juiste Feedback Geven

Training tijdens het werken bevat feedback gebaseerd op observaties van het gedrag van de gecoachte. Positieve feedback geven is makkelijker in vergelijking met negatieve feedback. Door te voorkomen dat het individu in de verdediging schiet, is het goed om eerst positieve feedback te geven. De coach moet zich focussen op het gedrag en niet het individu en vragen stellen die erop gericht zijn om een vergelijkbare situatie in de toekomst efficiënter aan te vliegen.

 

Ontwikkel een Verstandhouding

De beste begeleiders en coaches ontwikkelen een goede verstandhouding met hun leerlingen om ze op hun gemak te stellen en te zorgen dat ze openstaan voor suggesties. Het alternatief is een vijandige situatie waarin de gecoachte voelt dat hij zijn positie of gedrag moet verdedigen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, kan de begeleider of coach het individu aanmoedigen om zichzelf te uiten. Dit proces kan tijd in beslag nemen, maar de resultaten zullen het waard zijn. Door op hetzelfde geluidsniveau te praten en via het kopiëren van lichaamstaal kun je, mits goed uitgevoerd, veel bereiken.

 

Basis Coachingsmodellen

Werkgevers kunnen goede coachingsvaardigheden stimuleren door toegang te bieden tot coachingsmodellen voor hun werknemers. Veel modellen bepalen het doel en bieden een realiteitscheck om te bepalen waar de individu staat in relatie tot het doel. De volgende stap is het identificeren van obstakels om het doel te bereiken en dan andere opties te bedenken om die hobbels te overwinnen. Een laatste belangrijke stap is het bedenken van een plan van aanpak om het doel te bereiken.

 

Andere Coachingsmodellen

Sommige coachingsmodellen gaan in op verschillende taken binnen het bedrijf. Andere coachingsmodellen focussen zich meer op de oplossing en op wat het individu op de korte en lange termijn wil bereiken. Deze coachingsmodellen identificeren vaak strategieën die werken en laten de strategieën die niet werken links liggen. Dit houdt in dat het individu reflecteert op persoonlijke vaardigheden, krachten, kennis en houding. Eigenschappen die op een positieve wijze kunnen bijdragen aan het bereiken van het doel. De coach zal deze eigenschappen bevestigen door te reflecteren op de opmerkingen van de gecoachte.

 

Het Belang van Coaching

Niet alle bedrijven waarderen het belang van softe vaardigheden of coaching. Coaching wordt niet gezien als een prioriteit in sommige organisatie en daardoor missen werknemers de kwaliteiten om goed te coachen. Deze houding komt voort uit een gebrek aan begrip voor de positieve impact die coaching kan hebben op een bedrijf. Sterker nog, coaching is de manier om productiviteit te verbeteren en training binnen het bedrijf aan te bieden.

 

Professionele Ontwikkeling

De Bookboon eLibrary Solution is ideaal voor werkgevers die betere en competentere werknemers willen. Door in te spelen op de softskills zoals coachen en begeleiding via de Bookboon eLibrary kunnen werknemers hun kennis vergroten en hun prestaties op de werkvloer verbeteren.

 

Meer artikelen over het onderwerp “softskills”:

 
[bookboon-recommendations id=”5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]