Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Sådan drager virksomheder fordel af at eliminere konflikter i organisationen

Posted in Articles Danish

organisational-conflicts-ebook-bookboon-bl

Organisatorisk adfærd, der udspiller sig som konflikter i din virksomhed, kan give utilfredse medarbejdere og kunder. Den måde, du anskuer konflikter mellem enkeltpersoner samt mellem medarbejdere og ledelse, afspejles i den måde, du forsøger at løse problemer på. Hvordan kan du hjælpe til med at reducere antallet af konflikter på din arbejdsplads og samtidig imødekomme medarbejdernes behov for at tale ud og føle, at de har indflydelse på din beslutningsproces? 

 

Hvordan ser andre konflikter

Enkeltpersoner vil uvægerligt være uenige og have modsatrettede synspunkter. Selv om gifte (og ugifte) par skændes, betyder det ikke, de er uoverens i mere end en time. I nogle kulturer anses det at råbe og slå ud med armene som helt normalt, mens andre kulturer vil opfatte dette som et dramatisk sammenbrud i kommunikationen.

Konflikter mellem ledelse og medarbejdere kan ofte føre til lidt brokken i hjørnerne, men hvis uenighederne ikke håndteres, kan en række mindre problemer blive ekstremt farlige for organisationens fremtid.

Konfliktniveauet i din virksomhed kan adskille sig fra dine konkurrenters, fordi medarbejdergrupper eller enkeltpersoner beskytter deres egne målsætninger, værdier og opfattelser forskelligt.

En virksomhed, der tilskynder åbne og højrøstede diskussioner, kan være væsentligt anderledes end en rivaliserende virksomhed, der foretrækker en høflig og skriftlig proces.

 

Sådan løser du konflikter i din organisation

En konflikt er ikke nødvendigvis dysfunktionel eller skadelig for en organisation. Adfærdsforskere vurderer, at et moderat konfliktniveau er sundt for virksomheder.

Ledelse og medarbejdere har brug for at forstå, hvordan konflikten skal præsenteres, udfordres og løses effektivt.

 
Hvilken fremgangsmåde virker bedst?

  • Tilgang til konflikten: begrundelse og rationalisering hjælper organisationen med at vælge den ene beslutning frem for den anden
  • Konfliktundgåelse: diskussion over tid, energi og andre ressourcer kan løse konflikten
  • Total konfliktundgåelse: indebærer, at alle dårlige forslag ignoreres, og der søges efter en ny løsning

 

Konflikter kan reduceres væsentligt ved at fastlægge:

  • Klart definerede roller, der er entydige
  • Tydelige organisatoriske positioner inden for organisationen
  • Klar og konsekvent indstilling til, hvordan og hvornår disciplinære sanktioner anvendes

 

Er konflikter til skade eller gavn for kommunikationen?

Alle kan arbejde sammen med langt færre konflikter, når kommunikation bruges efficient og effektivt. Når mål er realistiske og inden for medarbejdernes rækkevidde, er risikoen for konflikter mindre.

Seminarer, uddannelsesprogrammer og regelmæssige drøftelser sørger for, at alle er involveret i den nødvendige kommunikation, hvilket reducerer meningsforskelle.

Åbne, ærlige og upartiske diskussioner giver de enkelte mulighed for at give deres meninger til kende, frem for det krænkende i at skulle undertrykke dem.

Problemløsning reducerer langt de fleste unødvendige konflikter, og hvor ledelsen anvender kompromissøgende og mediator roller, er kommunikationen mere klar for alle involverede.

 

Vi kan vise dig, hvordan du løser konflikter

Ingen forventer, at du er ekspert inden for alle områder af din organisation. Vi tilbyder derfor en nærmest ubegrænset samling af e-bøger, som du og dine medarbejdere sammen kan anvende og drage nytte af, både på kort og længere sigt. Ved at reducere niveauet for farlige konflikter i dine teams, kan du styrke moralen og arbejdsglæden – hvilket giver dig et forspring i forhold til dine konkurrenter.

Hvordan kan din organisation kanalisere konflikter til et positivt resultat?

Vi håber, du synes om blog-artiklen. Få flere oplysninger ved at downloade Manmohan Joshis e-bog Organisational Behaviour.