Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Hvordan forebygger man stress, når arbejdsliv og privatliv fusioneres?

Posted in Articles Danish

mentalt-velvære-og-robusthedpaa-arbejdspladsen-ebooks-bookboon-bl

Når vi i dag diskuterer stress, er work-life-balance begrebet gerne en obligatorisk del af diskussionen. Begrebet illustreres ofte med en tegning af en vægt, hvor arbejdsliv er placeret i den ene vægtskål, mens privatlivet er modvægten hertil. Men verden har ændret sig meget, siden work-life-balance begrebet for alvor kom ind i stress-debatten i 1980’erne. Fusionen af arbejdsliv og privatliv, som de sidste årtiers teknologiske landvindinger har muliggjort, betyder, at det er tid til et nyt og mere nuanceret syn på stress og stresshåndtering. I dag er det mere realistisk at tale om life-balance, hvor arbejdsliv og privatliv befinder sig i samme vægtskål. 

 
En sund life-balance handler først og fremmest om at erkende, at både virksomhed og medarbejder har et ansvar for at bidrage til et fokus på mentalt velvære. Virksomheden skal sørge for fornuftige rammer og strukturer og dermed også for, at de teknologiske muligheder ledsages af et fokus på arbejdsmiljøet og potentielle stressrisici. Den enkelte medarbejder skal sørge for at skabe sunde vaner, og medarbejderen har via selvindsigt omkring egen personlighed og ressourcer et ansvar for at blive bevidst om valg og prioriteter i både arbejdsliv og privatliv.

 

Life-balance er mere end arbejdsliv og privatliv

Når virksomheder tager ansvar for at fremme en fornuftig life-balance i organisationen, er det fordi, konflikter mellem arbejde og andre aspekter af medarbejderens liv også påvirker virksomheden. Denne spillover-effekt går naturligvis begge veje, hvad enten der er tale om udfordringer i arbejdslivet, som medarbejderen tager med sig hjem, eller forhold i privatlivet, som medarbejderen har med sig på arbejdet.

Det, der skal skabe balancen og dermed harmoni mellem de forskellige aspekter af medarbejderens liv, er den enkelte medarbejders selvindsigt i personlighed og ressourcer. Derfor er det vigtigt, at man i arbejdet med at forebygge stress er opmærksom på, hvordan forskellige individuelle personlighedstræk er med til at forstærke eller begrænse tanker, følelser og adfærd.

Moderne virksomheder kan med fordel forsøge at tilpasse sig medarbejdernes behov og livssituation ved at tilbyde ordninger, der giver medarbejderen den ønskede fleksibilitet i arbejdsdagen. Dermed kan der opnås en bedre harmoni mellem arbejdslivets og privatlivets forpligtelser. Arbejdsliv og privatliv skal ikke ses som to separate verdener, og det er nødvendigt, at der indbygges en vis fleksibilitet i hverdagen, som kommer begge verdener til gode.

Artiklen er baseret på denne e-bog Mentalt velvære & robusthed på arbejdspladsen I: Introduktion til begreberne på stressagendaen.

 

Fokus på life-balance tiltrækker medarbejdere

Tankegangen bag life-balance drejer sig grundlæggende om, at både virksomhed og medarbejder tager et ansvar og anvender viden og selvindsigt.

For virksomheden betyder en sundere life-balance for medarbejderne bl.a., at den forbedrer medarbejdernes jobtilfredshed og engagement i organisationen. En sundere life-balance ikke blot fastholder medarbejdere, den er også med til at tiltrække nye medarbejdere. Life-balance vægter nemlig højt som motivationsfaktor, når medarbejdere vurderer en potentiel ny arbejdsgiver.

En arbejdsplads, som har fokus på harmoni mellem arbejdsliv og privatliv, hvor der tilbydes fleksibilitet, og hvor der er fokus på stressforebyggelse samt udvikling af medarbejderen, er udtryk for, at virksomheden er opmærksom på medarbejderens mentale velvære i forhold til en optimal life-balance.

 

Kom videre med life-balance

Moderne og fremsynede virksomheder indtænker life-balance i driften af virksomheden som led i stressforebyggelse. Du kan læse mere i Marianne de Paoli Norbyes bog ”Mentalt velvære & robusthed på arbejdspladsen”, som indgår i Bookboons eLibrary Løsning. Bookboons eLibrary Løsning stiller et stort udvalg af e-lærings-ressourcer til rådighed for dig og din virksomhed, så virksomheden kan forbedres og videreudvikles.

Test Bookboons eLibrary med denne gratis demo.

Artiklen er baseret på denne e-bog Mentalt velvære & robusthed på arbejdspladsen I: Introduktion til begreberne på stressagendaen.

 
[bookboon-recommendations id=”34acd02d-39cc-4a41-912d-e5ac5ae15aae” title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]