Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Forretningsstrategi: Interne og eksterne påvirkninger

Posted in Articles Danish

strategy-internal-and-external-influences-ebooks-bookboon-bl

Strategier afhænger af en række forskellige vigtige forhold:  både interne og eksterne, og ledere er en tredje faktor, når det drejer sig om at fastlægge en forretningsstrategi. Ifølge Henry Mintzberg (1985) ”hviler” en strategi på et kontinuum mellem planlagte (bevidste) og emergente strategier. Forskere inden for planlægning har typisk fremhævet de eksterne omgivelsers påvirkning, mens forskere inden for processer særligt har fremhævet de interne forhold. 

 
Læs mere om forskellene mellem planlægnings- og procestilgangen i denne artikel.

 

De interne forhold i organisationen

  • Beslutningstagere: Ledere, iværksættere og medarbejdere

Beslutningstagning er afgørende for fastlæggelse af en strategi. I hierarkisk organiserede virksomheder er beslutningstagning traditionelt forbeholdt topledelsen og altså en “top-down” proces. Men det kan også være en “bottom-up” proces, hvor medarbejderne opfordres til at tage del i udformningen af strategien.

Iværksættere er typisk karakteriseret som intuitive og uafhængige personer, som er handlingsorienterede, ikke stoler på planlægning og som mobiliserer de ressourcer, de behøver for at kapitalisere på en forretningsmulighed. Alligevel er rationelle beslutninger, som er baseret på analyser og langsigtet planlægning, lige så vigtige. Faktisk er både iværksætteri og professionel ledelse nødvendig i alle virksomheder – uanset størrelsen.

  • Ressourcer

De ressourcer, der er til rådighed for en organisation, har også stor betydning for den type af strategi, der følges (strategiens indhold), og den måde strategien bliver skabt på (planlagt eller emergent). Ifølge fortalerne for planlægning er strategens mål at matche organisationens ressourcer (organisationens styrker og svagheder) med de muligheder og trusler, som omgivelserne udgør. Større virksomheder kan være mere tilbøjelige til at planlægge end små virksomheder på grund af deres større ressourcer, som sætter dem i stand til at indsamle data og undersøge alternative strategier.

  • Livscyklus, historie og krise

Organisatorisk historie og livscyklusstadie kan bestemme, i hvilken grad strategier er planlagte eller emergente. Efterhånden som organisationer vokser sig større og mere komplekse, er strategier og planer i stigende grad nødvendige for at guide, koordinere og motivere lederne. Strategien bliver en mere samarbejdende, formel og analytisk proces. Ofte vil en krise medføre ændringer i holdninger, strategier og strukturer og gøre iværksættere opmærksomme på vigtigheden af planlægning.

  • Kulturelle værdier, magt og politik samt læring

De interne dynamikker i en virksomhed, herunder organisationskultur, magt og politik samt læring påvirker og former også strategien. Virksomhedens værdier er et effektivt ledelsesværktøj, der kan give en virksomhed en konkurrencefordel ved at skabe en særligt motiveret arbejdsstyrke. Planlægning kan også være resultatet af læring fra relationer med kunder, leverandører, banker, myndigheder, familie og ligesindede.
Bottom of Form

 
[bookboon-book id=”e6bdb304-5cce-464e-9fc4-a5e800afa2b3″ title=”Artiklen er baseret på denne e-bog” language=”da”]
 

Eksterne påvirkninger på strategi

  • Generelle omgivelser

Fortalerne for planlægning mener, at de eksterne forhold har den primære indflydelse på strategien: Strategens opgave er at forudse og reagere på forandringer i de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Forkortelsen “PESTLE  (fra engelsk) anvendes inden for marketing og ledelse til at betegne erhvervsmiljøet, dvs. de politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, juridiske og miljømæssige forhold (political, economic, socio-cultural, technological, legal og ecological).

  • Eksterne interessenter

Eksterne interessenter, såsom leverandører, kunder, fagforeninger og offentlige institutioner påvirker den strategiske beslutningsproces. Da virksomheder er afhængige af de eksterne forhold for ressourceadgang, legitimitet og salg af produkter, har disse eksterne grupper indflydelse på virksomheden, herunder ledernes beslutninger.

 

Læs denne e-bog af  Dr Breda Mccarthy og lær mere om strategi og markedsføringsplaner for organisationer.

 

 
[bookboon-recommendations id=”e6bdb304-5cce-464e-9fc4-a5e800afa2b3″ title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]