Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Emotionele Veiligheid als Grondbeginsel voor Succesvol Projectmanagement.

Posted in Articles Dutch

what-can-mindfulness-do-for-me-ebooks-bookboon-bl

In een artikel van begin januari 2015, schrijft Mckinsey dat succesvolle leiders vier leiderschapskwaliteiten gemeen hebben. De vier kwaliteiten uit dit onderzoek zijn: 

 

 1. Problemen effectief oplossen.
 2. Opereren met een sterke resultaat focus.
 3. Verschillende perspectieven zoeken.
 4. Anderen ondersteunen.

 

Als we dit even van dichter bij bekijken, dan kan je stellen dat ondersteuning bieden (kwaliteit vier) aan de basis ligt van alle andere kwaliteiten. Wanneer je de draagkracht hebt om anderen te ondersteunen, dan kan je ook samen met hen naar verschillende perspectieven zoeken (kwaliteit drie). Vanuit dit begrip en overleg kan je hen motiveren met een focus op het resultaat (kwaliteit twee) en is er ook een draagvlak voor het effectief oplossen van problemen (kwaliteit 1).

Succesvol leiderschap kan dus alleen wanneer er binnen projecten emotionele volwassenheid mogelijk is. Een goede grondhouding die voorkomt uit de simpele wens om een goed leider te willen zijn, is daarom onontbeerlijk voor het succes van projecten en bedrijven.
 
[bookboon-book id=”d3f9202b-b9d5-4f87-923a-a60f00d36136″ title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]
 

3 elementen van een goede grondhouding:

 • Empathisch vermogen:
  Door te luisteren op verschillende lagen (wat hoor je, wat voel je, wat zie je) creëer je een sfeer waarin mensen voelen dat alle visies en meningen welkom zijn. Alles wat binnen een project gebeurt draagt bij tot de cultuur binnen en beïnvloedt het uiteindelijke resultaat.
 • Vertrouwen:
  Als je vertrouwen hebt in jezelf als leider en in de missie van je project, dan is dat voelbaar voor alle leden van het team. Zij voelen zich gesterkt door de authenticiteit waarmee het project geleid wordt en weten dat ze zichzelf kunnen zijn. Emotionele onvolwassenheid krijgt daardoor minder de kans om de kop op te steken.
 • Moed:
  Het vraagt moed om goed te kunnen samenwerken. Soms moet je durven heilige huisjes omver werpen of heikele onderwerpen naar boven halen. Als je een succesvol project wil leiden kan je je niet veroorloven om aan struisvogelpolitiek te doen. Je zal af en toe de moed moeten opbrengen om voluit te spreken, ook als het moeilijk is.

 

Een leider kan het verschil maken in een bedrijf. Op voorwaarde dat hij de cultuur en het gedrag dat hij wil zien in zijn bedrijf zelf leeft. Wat vind jij als leider belangrijk? Als je dat voor jezelf duidelijk krijgt, dan kan je vandaag nog beginnen met de leider te zijn die je wil zijn.

Als jij moed toont, doen jouw teamleden dat ook. Moedig jij anderen aan en ondersteun je waar nodig, dan zal dat de cultuur zijn die je ziet groeien in jouw projecten. Op die manier zal je het ook weten als er wat fout loopt in het bedrijf. Jouw werknemers of teamleden hebben immers geen enkele rede om jouw te vermijden en je niet te betrekken bij wat er gebeurt.

Zonder emotionele volwassenheid is het nog altijd mogelijk om projecten van de grond te krijgen, maar het gaat zo veel makkelijker als er open en eerlijk gepraat kan worden en iedereen zich goed in zijn vel voelt.

 

Meer artikel:

 
[bookboon-recommendations id=”d3f9202b-b9d5-4f87-923a-a60f00d36136″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]