Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Såhär blir du expert på interkulturell kommunikation (2/3)

Posted in Articles Swedish

interkulturell-ebook-bookboon-bl

Vi möter idag allt fler människor från andra kulturer. I och med detta blir det allt viktigare att kunna kommunicera över nationsgränserna – det innebär mer än att bara kunna tala ett annat språk. Med utgångspunkt i Interkulturell kommunikationav Anna-Karin Byström får du här veta hur din kultur påverkar ditt sätt att förstå världen och hur du blir bättre på att förstå människor från andra kulturer. 

 

Vad betyder interkulturell kommunikation?

I del ett av den här artikelserien talade vi om vad som formar vår kulturella identitet: värderingar, attityder och beteenden. Interkulturell kommunikation är helt enkelt läran hur kulturella mönster påverkar detta och vad som händer i interaktioner mellan människor från olika kulturella bakgrunder.
 
[bookboon-book id=”410316cb-adac-4012-b110-a6740092f1f0″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Hur vårt beteende uppfattas inom olika kulturer        

Vi kommunicerar inte bara genom med vad vi säger, utan även hur vi säger det och hur vi rör oss påverkar hur andra tolkar oss. Här är några exempel på olika delar av verbal och icke-verbal kommunikation:

  • Tystnad och pauser. När två svenskar pratar med varandra är det naturligt att ta pauser, framför allt så att den andra vet när det är hens tur att svara. Med hjälp av tystnad kan även känslor som respekt och ånger kommuniceras. I andra kulturer kan tystnad dock upplevas som tråkigt eller obekvämt, och den tystlåtne svensken kan där framstå som blyg.
  • De vanligaste ansiktsuttrycken finns faktiskt över hela världen – i både Sverige och Japan uttrycker ett leende glädje och rynkade ögonbryn ilska. Men i vilka sammanhang det är lämpligt att visa dessa uttryck beror mycket på kulturen. I Japan till exempel ler man helst bara mot människor man känner och inte mot främlingar.
  • Betydelsen av handrörelser och sättet vi hälsar på varandra är starkt kulturellt kopplat. I Sverige skakar man hand medan man i Frankrike kysser varandra på kinden. I Sverige betyder tummen upp något bra, medan det i delar av Asien och Mellanöstern är en väldigt ful gest med sexuell anknytning.

 

Hur du undviker hinder i den interkulturella kommunikationen

Som du läst ovan kan din verbala och icke-verbala kommunikation tolkas på helt olika sätt i olika kulturer. När dessa olika tolkningar ignoreras kallas det för hinder i kommunikationen – eller kulturkrockar. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och inte utgå från att alla är likadana som dig själv – ”sunt förnuft” behöver inte vara sunt i ett annat land. I ett möte med en person från en annan kultur är det lätt att missförstå varandra, men man kan alltid fråga om man upplever ett beteende som udda. Man behöver inte tycka om alla beteenden, men man kan åtminstone försöka förstå varifrån beteendet kommer.

 

Läs Interkulturell kommunikation för att få en djupare insikt i kulturskillnader och hur man kommunicerar trots dessa.

 
[bookboon-recommendations id=”410316cb-adac-4012-b110-a6740092f1f0″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]