Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hur du bygger ditt team genom organisationsteori

Posted in Articles Swedish

soft-skills-perecptiveness-ebooks-elearning-bookboon

När ett organisationsbeteende blir ett hot mot ditt företags framgång måste du förstå varför organisationsteori är så viktigt för hur du ordnar och sköter ditt företag eller din välgörenhetsorganisation. När du väl har förstått det kan du genom att använda dynamiska system öka din omsättning, försäljning och vinst betydligt. Vill du veta hemligheten? 

 

Vad är organisationsteorins koncept?

Principerna som styr din organisations struktur påverkar beteendet hos alla, från dina anställda till din slutkund. De påverkas bland annat av förändringar i din arbetsmiljö och av modern teknologi.

Den klassiska organisationsteorin kan definieras som en teori av den gamla skolan och bygger formellt på en redovisningsmodell.

Den vetenskapliga ledarteorin mäter aktivitet och resultat, så att arbetsuppgifterna kan standardiseras och anställda enkelt bli belönade eller straffade.

Inom den byråkratiska teorin definierar man hur alla rutinuppgifter ska skötas, och organisationen är indelad i hierarkier. Dessa strikta och auktoritära sätt att organisera arbete på kan ofta ses i regeringar, myndigheter och styrelser.

 
[bookboon-book id=”23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Att förstå modern organisationsteori eller systemteori

En bil består av olika delar som alla måste finnas med om människor eller varor ska kunna flyttas från plats A till B.

Modern organisationsteori anser att ett företag eller en välgörenhetsorganisation drivs på samma sätt, det vill säga att alla delar behövs för att uppnå de övergripande målen. Om en del tas bort fungerar inte systemet.

Tanken bakom det här organisationsbeteendet är att det ska hjälpa chefer att upptäcka om en del av deras system behöver ändras, så att hela strukturen ska kunna fungera effektivare.

 

Att använda dynamiska system för din organisation

Moderna organisationer har följande likheter:

  • De består av individer som alla gillar olika saker och har olika motiv och attityder.
  • De är formella; alla är införstådda med reglerna, rutinerna och företagspolicyn.
  • De har en hierarkisk struktur, där alla förstår sin tilldelade roll liksom sina ansvarigheter och ansvarsskyldigheter.
  • Den fysiska miljön – med maskiner, olika sätt att slutfölja arbetsuppgifter på och teknologin, rumstemperaturen och ljuset – påverkar arbetsstyrkans motivation.

Syftet med dessa dynamiska system är att tillsammans kunna uppnå gemensamma mål, vilket kräver både en stabil arbetsstyrka som kan anpassa sig, interagera och kommunicera på ett bra sätt och att företaget och dess vinster växer.

 

Bookboons e-bibliotek

Det bästa sättet för dig att lära dig mer om organisationsteori

Vi kan föreslå en stor mängd bra e-böcker som dina anställda och din styrelse kan ta del av. Ni tillsammans kan höja den utbildningsnivå som krävs för att förbättra ditt företag på ett sätt som du kanske inte hade tänkt på från början. Allt som håller dig före dina konkurrenter är bara bra för din organisation.

Testa Bookboons e-bibliotek med den här gratisdemon

 
[bookboon-recommendations id=”23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]