Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Bli av med organisationskonflikter och få ett bättre företag

Posted in Articles Swedish

organisational-conflicts-ebook-bookboon-bl

Organisationsbeteende som tar sig uttryck i en konflikt i din verksamhet kan göra både din personal och dina kunder missnöjda. Hur du observerar konflikter mellan olika personer, eller mellan personalen och ledningen, speglar sättet som du sedan tar itu med problemen. Hur kan du få färre konflikter på din arbetsplats, samtidigt som du tillgodoser folks behov av att prata om sina problem och känna att de är en del av beslutsprocessen? 

 

Hur andra ser på konflikt

Människor kommer alltid att vara oense och ha olika åsikter. Gifta (och ogifta) par bråkar, men det innebär oftast inte att de är osams i längre än en timme. I vissa kulturer anses det vara helt normalt att skrika och vifta med armarna, medan man i andra kulturer uppfattar det som en dramatisk kommunikationskollaps.

Konflikter mellan ledningen och personalen kan ofta ligga och puttra i bakgrunden, men om man inte tar itu med oenigheterna kan dessa många små problem leda till en extremt farlig situation för organisationens framtid.

Hur stora eller allvarliga konflikterna på din arbetsplats är kan skilja sig från dina konkurrenter, eftersom dina anställda skyddar sina egna mål, värderingar och uppfattningar.

Ett företag som uppmuntrar öppna och högljudda diskussioner kan se väldigt annorlunda ut jämfört med en rival som föredrar ett lugnt och skriftligt tillvägagångssätt.

 

Hur du löser konflikter i din organisation

Konflikter behöver inte nödvändigtvis vara dysfunktionella eller skadliga för en organisation. Beteendevetare anser att en lagom nivå av konflikter är bra för företaget.

Ledningen och personalen behöver dock förstå hur konflikter ska läggas fram och utmanas för att vara effektiva.

 
Vilken metod fungerar bäst?

  • Att möta konflikten. Att rättfärdiga och rationalisera konflikten hjälper organisationen att välja ett beslut framför ett annat.
  • Att undvika konflikten. Konflikten kan lösas genom att man diskuterar den under lång tid och lägger energi och resurser på den.
  • Att totalt undvika konflikten. Ignorera alla dåliga förslag och försök hitta en ny lösning.

 
Konflikter kan minskas betydligt genom att du

  • har klart definierade och entydiga roller
  • tydligt visa organisationsbefattningarna i ditt företag eller din välgörenhetsorganisation
  • har en tydlig och bestämd syn på hur och när disciplin ska användas.

 
[bookboon-book id=”23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Förbättrar eller skadar konflikter kommunikationen?

Om kommunikation används effektivt kan alla jobba tillsammans med betydligt färre konflikter. Konflikter uppstår mer sällan när mål är realistiska och personalen faktiskt kan uppnå dem.

Genom seminarier, träningsprogram och regelbundna diskussioner deltar alla i kommunikationen, vilket minskar meningsskiljaktigheter.

Genom öppna, ärliga och opartiska diskussioner får personer säga sina åsikter i stället för att plågas av att tvingas hålla dem inom sig.

Problemlösning minskar större delen onödiga konflikter, och när ledningen kompromissar och medlar blir kommunikationen tydligare för alla inblandade.

 

Vi kan visa dig hur du löser konflikter

Du kan inte förväntas vara en expert inom varje område i din organisation. Därför erbjuder vi ett nästan obegränsat antal e-böcker som du och dina anställda tillsammans kan använda er av, så att alla gynnas både på kort och lång sikt. Genom att minska antalet farliga konflikter i din organisation kan du öka personalens moral och arbetstillfredsställelse – vilket håller dig längst fram i konkurrensen.

Hur ska din organisation hantera konflikter för att få ett positivt resultat?

Vi hoppas att du gillade den här bloggartikeln. För mer information kan du ladda ner Manmohan Joshis eBok Organisational Behaviour.

 

Fler intressanta ämnen:

 
[bookboon-recommendations id=”23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]