Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Riv ner alla hinder och börja fokusera på (e)lärandet!

Posted in Articles Swedish

remove-barriers-and-re-focus-on-elearning-ebooks-bookboon-bl

E-lärandemarknaden för företag börjar äntligen få upp farten

När internet började bli mer tillgängligt på 90-talet och det elektroniska lärandet växte, planterades ideer om hur vi människor snart skulle leva  i en Matrixvärld där vi kan lära oss kinesiska på en halvtimme. I verkligheten spelar det ingen roll hur snabbt vi uppfinner saker – det tar många år innan nya och bättre teknologier används och accepteras av allmänheten. 

 

Det digitala lärandet är just nu i en guldålder

Å ena sidan tvingas vi jobba med omoderna system som vi har ärvt från någon gammal HR-chef, där vi sitter fast i långa löpande avtal med leverantörer som sålt oss komplicerade paket. Lärovanor förändras lika snabbt som vädret och ett par intressanta start-ups har börjat skaka om läromedelsindustrin. Tidigare lärde vi vår personal de färdigheter som vi tyckte att de ”borde” lära sig, och ibland gav vi dem utbildningen som de bad om. Med blandade inlärningsmöjligheter har dock allt förändrats dramatiskt de senaste åren. De flesta företag som vi pratar med inser att de måste anpassa sig snabbare och snabbare, och att de måste uppmuntra sina kollegor att ta kontroll över sin egen utveckling.

 

Det rätta innehållet – när som helst, överallt och på alla enheter

Den som ska lära sig något vill ha det rätta innehållet när som helst, överallt och på alla enheter. Om ditt e-lärande bara fungerar på en dator som är inloggad på ditt interna system eller bara när användaren är online, skapar detta ett oändligt antal begränsningar. Det här är en av många anledningar till att entusiasm om e-lärande ofta dör ut vid första försöket.

På Bookboon fokuserar vi på ett ”två timmars lärande”. Våra e-böcker är 50 sidor långa och fokuserar på ämnen som är viktiga i arbetslivet, så som kommunikationsfärdigheter, personlig utveckling, ledarskap, projektledning, tidshantering och mycket mer. Att läsa en sammanfattning är aldrig samma sak som att lära sig på riktigt, och de flesta traditionella e-lärokurser känns som en tråkig uppgift snarare än självförbättring.

 

Riv ner alla hinder och få kvalitetsinnehållet du behöver

Att ta del av våra välskrivna och genomarbetade e-böcker krävs inte att man måste ha en inloggning, titta på en introduktion, skapa en profil eller få godkännande från en chef – och resultaten är otroliga. När du undanröjer alla hinder och uppmuntrar din personal att ta del av kvalitetsinnehållet som de behöver, när de behöver det, kommer du att förvånas över hur gärna de vill utveckla sig själva.

Lär dig mer om Bookboons e-bibliotek här!