the-compassionate-you-mindfulness-ebook-bookboon-bl

Mindfulness kan hjälpa dig att bli lyckligare. Med daglig träning börjar du uppskatta saker mer och som resultat känner du dig mer tacksam. 

 

Tacksamhet kommer före lycka

För att känna äkta lycka måste du först känna tacksamhet.

När hjärnan får sköta sig själv är den oerhört subjektiv. Den förvränger hur vi ser på saker på en väldigt grundläggande nivå, beroende på vad den har bestämt att vi behöver i en viss situation.

Vår nya hjärna är ansvarig för hur vi fantiserar, planerar, analyserar, grubblar och integrerar. Den uppmuntrar oss att vända och vrida på saker i all evighet.

Den ifrågasätter, återbesöker och återupplever även vårt förflutna, och oroar sig för vad framtiden kan ha i sitt sköte. Det är inte konstigt att många av oss känner oss utmattade och konstant stressade.

 

Försök att inte överanalysera

Vi kan driva oss själva till vansinne genom att överanalysera och sedan handla impulsivt. Att dagligen träna sig i mindfulness gör dock att vi ser saker och ting klarare; det ger oss en paus mellan tanke och handling och vi ser världen på ett helt annat sätt.

Mindfulness låter oss vara medvetna och uppmärksamma hela tiden, i varje ögonblick.

Uppmärksamhet i stunden

Om du börjar träna och införliva mindfulness i ditt liv kommer du att kunna fokusera, kännas vid och omfamna dina tankar, och verkligen bli medveten om livet och ge det tillräckligt med uppmärksamhet – både när stora och små saker händer.

Hälsa och välbefinnande kommer naturligt när du får större livslust, vilket du kommer att få när du deltar i fler meningsfulla aktiviteter och känner en förhöjd känsla av närhet med andra människor.

 
[bookboon-book id=”290874fa-2a59-4696-9ee0-a3be00ac509e” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Positiva känslor bygger din återhämtningsförmåga

Dessa nya och positiva känslor stärker din mentala uthållighet och vässar din emotionella intelligens, du ser nya möjligheter och blir antifragil – en ”gummiboll” som kan studsa tillbaka från motgångar.

 

Vidga din cirkel av medmänsklighet

”Vi måste vidga vår cirkel av medmänsklighet för att kunna omfamna alla levande varelser liksom hela naturen och dess skönhet.” – Albert Einstein

Medmänsklighet är inte en svaghet. Det är en styrka, och en medveten livsstil och daglig mindfulnessträning kan hjälpa dig att erkänna och acceptera att medmänsklighet mot sig själv kan leda till större glädje och välmående.

Hälsa, välmående och att göra gott är vad allt egentligen handlar om – för dig, mig och samhället.
Kapitel 4 och 6 i min e-bok går djupare in på återhämtningsförmåga, medmänsklighet, emotionell intelligens och tacksamhet och hur mindfulness fungerar för att stärka dessa egenskaper och ditt välmående i allmänhet.

 

Fler intressanta bloggartiklar av Paul Mudd:

 
[bookboon-recommendations id=”290874fa-2a59-4696-9ee0-a3be00ac509e” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]