soft-skills-perecptiveness-ebooks-elearning-bookboon

Når organisatorisk adferd blir en trussel for din bedrifts suksess, må du være i stand til å forstå hvorfor organisasjonsteori er viktig i forhold til måten du organiserer og administrerer virksomheten, eller den veldedige organisasjonen din. Når forståelsen for dette er oppnådd, kan du forbedre omsetningen, salg og fortjeneste, ved å bruke dynamiske systemer som må holdes hemmelig av de som kjenner til dem. Ønsker du å vite hva hemmeligheten er? 

 

Hva innebærer konseptet organisasjonsteori?

Prinsippene som styrer strukturen i organisasjonen din påvirker adferden til alle personer som er involvert, fra dine ansatte til dine kunder. De vil bli påvirket av endringer i omgivelsene og moderne teknologi.

Klassisk organisasjonsteori er kanskje sett på som gammeldags, formelt basert på en regnskapsmodell.

Vitenskapelig ledelsesteori måler møysommelig aktivitet og resultater så oppgaver kan bli standardisert og arbeidere enkelt kan bli belønnet eller straffet.

Byråkratisk teori definerer standard operasjonsprosedyrer for alle rutinemessige oppgaver og der organisasjoner er delt inn i hierarkier. Disse sterke linjene av kontroll og autoritet er ofte sett i regjeringer og kommunestyrer.

 

Forståelse for moderne organisasjonsteori og systemteori

Et kjøretøy er en sammensetning av deler som alle må være tilstede hvis personer eller varer skal kunne fraktes fra posisjon A til posisjon B.

Moderne organisasjonsteori ser en virksomhet eller veldedig organisasjon på den samme måten, hvor hver av delene er nødvendig for å kunne nå de overordnede målene. Hvis en del fjernes, kan ikke systemet fungere.

Idéen bak denne organisatoriske adferden er å hjelpe ledere med å identifisere hvor en del i deres system trenger en endring for at hele strukturen skal kunne fungere mer produktivt eller effektivt.

 
[bookboon-book id=»23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=»Denne artikkelen er basert på denne eBoken» language=»nb»]
 

Bruk av dynamiske systemer i din organisasjon

Moderne organisasjoner har de følgende likhetstrekkene;

  • enkeltpersoner som liker og misliker forskjellig ting, og varierer i motivasjon og holdninger.
  • en formell organisasjon, hvor alle forstår reglene, prosedyrene og retningslinjene
  • hierarkisk struktur, hvor alle forstår sin tildelte rolle, ansvar og ansvarsområder
  • de fysiske omgivelsene, hvor maskineri og metoder for å fullføre arbeidet I tillegg til teknologien, varme og lys, påvirker stabens motivasjon.

Utformingen av disse dynamiske systemene er ment for å frembringe en forståelse for felles mål som krever stabens stabilitet, deres tilpasningsevne, deres samhandling og kommunikasjon, I tillegg til virksomhetens vekst og dens overskudd.

 

Bookboon’s eLibrary Løsning

Dette er den beste måten å se på organisasjonsteori:

Vi kan anbefale et bredt utvalg av våre utmerkede eBøker som kan hjelpe ledelsen og medarbeiderne dine med å utforske. Sammen kan dere øke nivåene av utdannelse nødvendig for å forbedre virksomheten, må måter du opprinnelig ikke har overveid. Alt som kan holde deg foran konkurransen kan bare gjøre godt for organisasjonen din.

 

Flere interessante blogg artikler:

 
[bookboon-recommendations id=»23e36302-1dc0-4783-839f-a5e800b1b706″ title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]