Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Ben Jij Projectleider èn Projectmanager van je Projecten?

Posted in Articles Dutch

leiderschap-in-projectmanagement-ebooks-bookboon-bl

Holistisch kijken. Het lijkt wel een modewoord. Je kijkt naar je gezondheid op een holistische wijze. Je kijkt naar relaties op een holistische wijze. En nu ga je ook je projecten leiden vanuit een holistische visie. Maar wat wil dat concreet zeggen? 

 
Holistisch wil zeggen dat in je in je visie rekening houdt met alle aspecten van je onderwerp en hun onderlinge relaties. Een hartspecialist bestudeert het hart in detail, maar heeft vaak geen voeling meer met systemen die het hart beïnvloeden zoals emoties, voeding, andere organen en zo voort.

Zo kan je als projectmanager oog hebben voor planning, structuur en resultaten en tegelijkertijd de voeling met minder zichtbare processen die je project kunnen beïnvloeden.

Holistisch kijken betekent in deze context dat je zowel leider als manager gaat zijn van je projecten. Wanneer beide constructief samenwerken, komt dat je gehele project ten goede.

 
[bookboon-book id=”d3f9202b-b9d5-4f87-923a-a60f00d36136″ title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]

 

De 4 deelaspecten van je project

In elk project kan 4 deelaspecten herkennen die samen zorgen voor het succes dat je beoogt:

ZIJN: de identiteit van je project zoals je waarom, drijfveren, missie en visie.

VOELEN: de emotionaliteit in je project zoals je projectcultuur en teamsamenwerking.

DOEN: de activiteit in je project zoals je plan, structuur, fasering, controle en acties.

HEBBEN: de realiteit van je project namelijk de resultaten in de breedste zin van het woord.

 
Elk van deze aspecten zijn even belangrijk. De acties die je onderneemt en de realtiteit zijn daarbij goed meetbaar en zichtbaar. Wat er speelt aan emoties en drijfveren blijft vaker verborgen en is uiteraard ook niet zo meetbaar.

Projectmanagement richt zich op die praktische en meetbare kant van je project. Als projectmanager zorg je voor structuur en planning. En je gaat ook de resultaten evalueren. Als projectleider ga je je bezig houden met die onzichtbare werkelijkheid. Je gaat in gesprek, je peilt of het project waardevol is voor alle betrokkenen. Wat zijn de drijfveren? Wat is de visie en missie? Hoe voelt iedereen zich? Hoe verloopt de samenwerking.

Door al deze aspecten in jezelf te verenigen, ga je projectleiding integreren in je projectmanagement. Je hebt oog voor alle aspecten en stuurt bij waar nodig is.
Hoe ga jij hiermee aan de slag bij je volgende project?

 

Meer artikel:

 
[bookboon-recommendations id=”d3f9202b-b9d5-4f87-923a-a60f00d36136″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]