Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Sätt upp mål och planera dig till en framgångsrik framtid

Posted in Articles Swedish

Att sätta upp personliga mål är svårt eftersom det är omöjligt att förutse framtiden. De främsta vetenskapsmännen och de mest framgångsrika entreprenörerna är även ovissa inför detta faktum. Framtiden är något man antingen är rädd eller spänd inför. Vissa är för stressade för att ens tänka på den, medan andra är för till freds för att bry sig. 

Tre sorters ”framtid”

Hur det antagligen kommer se ut
Såhär kommer det att sluta om du gör samma saker, tänker samma tankar och umgås med samma typ av människor som du gör just nu.

Hur det kan se ut
Detta står för allt som är möjligt att åstadkomma i livet. En del av detta är ännu okänt vilket kan vara både läskigt och spännande.

Hur vi vill att det ska se ut
Detta scenario bygger på dina egna tankar och förhoppningar utifrån vad du vågar tro är möjligt.

Dessa frågor hjälper dig på vägen mot den framtid du längtar efter:

Om du kunde ändra en sak i din tillvaro, vad vore det då?
Oavsett om det rör sig om ett hårfärgsbyte eller ett drömjobb så är det viktigaste att du har rätt mindset.

Vad är din dröm i livet?
Ta reda på vad det är som du så länge längtat efter.

Vilken är din passion?
Ta reda på vad det är som får ditt hjärta att stå i brand?

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jämför detta med hur andra beskriver dig.

Ett första steg till drömlivet kan vara att besvara dessa frågor;

Vad vill du bli?

Vad vill du göra?

Vad vill du ha?

Planering är viktigt

Utifrån detta perspektiv är målsättningar essentiella. Om du har konkreta mål ökar chansen att du också klarar dessa.

Dessa tips är värda att lägga på minnet:

Sätt upp dina egna mål. Sätt inte upp mål för att imponera på andra människor.

Skriv ner dina mål på ett positivt sätt.

Var konkret och detaljerad.

Tro på att du kan klara dem.

Livet kan jämföras med ett skepp. Välj vilket typ av skepp du ska segla med. Det kan vara liten roddbåt eller superexklusiv lyxyacht som tar dig över Atlanten. Såväl skuta som destination beror på vad du vill åstadkomma.

För ytterligare läsning finns Sandy Leongs eBok Swim Out to Your Ship att ladda ner. Denna läsning kan förändra ditt liv.

Vidare läsning: