Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Krisehåndtering: 4 Praktiske Tips for å Kommunisere Effektivt i en Krise

Posted in Articles Norwegian

powerful-online-communication-ebook-bookboon-bl

En krise er ofte uventet: Fra flykatastrofer, naturkatastrofer og kjernekraftulykker til terrorangrep, børskrakk eller firmaer som legges ned, de mulige årsakene til og kjølvannet etter en krise er komplekse, varierte og noen ganger uforutsigbare.

Effektene varierer fra seriøse til fullstendig katastrofale, påvirker sikkerheten, økonomien, politikken og/eller miljøet og truer eller endrer livene til mange. Sjelden kommer det en advarsel man kan etterkomme i god tid for å iverksette tiltak for å unngå det verste utfallet. 

 

Kommunikasjon spiller en nøkkelrolle

For å kunne håndtere en krise, er det viktig å utvikle passende strategier for krisehåndteringen. Med fremveksten av nettbaserte kommunikasjonskanaler kom det en betydelig forandring i metoden og hastigheten av kommunikasjon, alt gikk enda raskere og ble mer tilgjengelig. Dermed er sanntidskommunikasjon ikke bare en mulighet, men allment forventet. Hvis du ikke kommuniserer korrekt og hurtig kan det få alvorlige konsekvenser for ryktet til en bedrift og deres økonomiske suksess.

Sosiale medier

Digitale og sosiale medier er allestedsnærværende og har brakt hele verden til fingertuppene våre. Dette har ført til en økt tilknytning mellom mennesker tross geografiske grenser. Det er ikke overraskende at det første folk gjør, i krisetider, er å vende seg til sosiale medier: Deling og mottak av oppdateringer om den gjeldende situasjonen og kontakte familiemedlemmer og venner for å forsikre seg om at alle er trygge har nesten blitt en automatisk respons til en umiddelbar krise.

 

Krisehåndtering: 4 Praktiske Tips for å Kommunisere Effektivt

 1. Vær forberedt
  Med dette som bakgrunn, er det ytterst viktig å ha en strategi og være forberedt: Alle organisasjoner trenger en beredskapsplan for krisetilfeller. Ikke vent på at krisen skal oppstå for da er det for sent å bestemme hva som må gjøres! Planlegg hvem som sier hva når det er dårlige nyheter og sørg for at alle mediekanaler er dekket.
 2. Snakk først
  Umiddelbar og effektiv kommunikasjon bør være første prioritet: Jo mer tid et firma bruker på å respondere på en krise, jo verre blir effektene. Prøv og svar innen en time. Empati og oppriktighet er viktig for å bygge tillit og redusere spekulasjon og feilinformering. Unngå klisjeer.
 3. Åpenhet og ærlighet
  Hvis du streber for åpenhet, kan negativ omtale bli holdt i sjakk og skade kan bli begrenset bare så langt det lar seg gjøre; dette innebærer å åpne opp for tilbakemeldinger og kritikk. Ikke prøv å legge skjul på krisens intensitet – det er definitivt en oppskrift for katastrofe!
 4. Respons er viktig
  Studier har vist at samhandling og engasjement via sosiale medier er forventet nå til dags, spesielt under en krise. Når det gjelder en menneskelig katastrofe og noen trenger hjelp og støtte, kan samfunnet trå til raskt takket være den raske informasjonsutvekslingen.

 

Flere strategier for nettbasert markedsføring og sosiale medier er å finne i Stavros Papagianneas sin sBok Powerful online communication.

 

More to read: