Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Förmågan att leda: Så får du ut det mesta av ledarskapsteorierna

Posted in Articles Swedish

leadership-theories-leadership-skills-ebook-bookboon-bl

Som arbetsgivare vet man hur viktigt det är att anställa personer med förmågan att leda och ta täten. Trots detta vet få vad det är som gör att någon blir en skicklig ledare på arbetsplatsen. Somliga hävdar att det beror på att man har särskilda egenskaper, exempelvis mognad, självsäkerhet och driv. 

Samtida forskning inom ledarskapsområdet har dock avslöjat att många framstående ledare genom historien inte haft dessa egenskaper. Man menar att effektivt ledarskap och ledarskapsförmåga, är något man kan lära sig som anställd oavsett vilka personlighetsdrag man har från grunden.

 

Se på ledarskap med nya ögon

Precis som tidigare nämnt har det skett ett skifte i hur man inom vetenskapen ser på och talar om ledarskap. Tidigare var det populärt med egenskapsteorier – som fokuserade på personlighet och karaktär hos ledaren. Då trodde man dessa egenskaper var medfödda. Nu tror man att ledarskap är ett beteende som alla kan lära sig. Dagens teorier tar upp vikten av situationen och säger att, beroende på vilken situation som uppstår, krävs en viss typ av ledarskap.

 

Typer av ledarskapsteorier

Kunskap om ledarskapsteorier kan hjälpa dig när du ska anställa personal, förbättra arbetsplatsen eller hantera konflikter. Gruppledare kan använda dessa teorier för att utveckla sitt team. Äldre teorier inom området listade särskilda egenskaper som behövs hos varje ledare – om man inte satt på dessa egenskaper fick man inte jobbet. Dagens teorier fokuserar på vilka ledare som får arbetet gjort, snarare än vilka de är.

Vilka teorier som fungerar bäst för ditt företag eller din situation vet dock bara du. Se till din arbetsplats och applicera sedan idéerna som är mest relevanta för dig.
 

  • Egenskapsbaserat ledarskap

Enligt trait-teorierna bör ledare visa upp mognad, stark motivation, uppriktighet och ha en god kognitiv förmåga. Dagens experter har dock kommit fram till att många av historiens framstående ledare inte haft dessa egenskaper, men lyckats ändå.

  • Beredskapsbaserat ledarskap

Kontentan av denna teori är att det inte finns en typ av ledarskap som passar alla situationer. Gruppens behov är minst lika viktig som ledarens stil.

  • Situationsanpassat ledarskap

Denna teori lyfter fram perspektivet att ledare måste bete sig på det sätt som situationen kräver. Detta gäller oavsett om man har stöd av andra eller tvingas gå mot strömmen.

  • Transformativt ledarskap

Här hävdar man att starka ledare kan inspirera genom att visa hur viktig uppgiften ifråga är och vikten av medarbetarens roll i att uppnå önskat resultat. Genom att få medarbetare att känna sig viktiga och tro på dem kan man motivera dem att prestera bättre.
 
[bookboon-book id=”f4511177-380e-4fb5-aad4-a5ca00f9b4e9″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Grundläggande principer inom ledarskap

Dagens teorier inom området lyfter fram att skickliga ledare lyckas eftersom de engagerar sina medarbetare. För att föstå vad en god relation mellan grupp och ledare består av, studerar man hierarki och demokrati i gruppen samt kommunikationen mellan grupp och ledare. Genom att se till att medarbetare investerar i arbetet och är engagerade når man bästa resultat.

Många ledarskapsteorier berör även ledarens förmåga att definiera uppgifter, ge feedback till medarbetare samt att ta sig förbi hindren som dyker upp längst med vägen. Ett antal teorier prioriterar vikten av medbestämmande medan andra lyfter fram en mer auktoritär ledarstil som ett ideal.

Zenger & Folkmans teori om ledarskap belyser andra aspekter av ledarskap. De ramar in vissa brister som sätter käppar i hjulen för att ro projekt i hamn. Denna teori uppmuntrar ledare att utvärdera sina egna beteenden för att se vilka som begränsar hens förmåga att leda en grupp.
 

Vikten av ledarskapsteori

För arbetsgivare är det absolut nödvändigt att förstå principerna bakom ett bra ledarskap. Detta har du användning för i många områden, men främst när du ska anställa ny personal och sedan ge dem ansvar för rätt uppgifter. Genom att förstå detta område kan du utveckla ledare på arbetsplatsen, effektivisera arbetet och sedan i långa loppet öka lönsamheten.

 

Professionell utveckling

Arbetsgivare som vill ta sina anställdas färdigheter till nästa nivå har stor nytta av Bookboon eLibrary Solution. Klicka dig fram till avsnitten om exempelvis ledarskap på Bookboon eLibrary och ge dina anställda verktygen för att utvecklas. Vår eLibrary Solution  hos Bookboon erbjuder konkreta och intressanta eBöcker inom en rad olika områden.

 

Ytterligare läsning:

 
[bookboon-recommendations id=”f4511177-380e-4fb5-aad4-a5ca00f9b4e9″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]