soft-skills-at-work-flexibility-ebooks-bookboon-bl
Ett ord tog vi med oss efter lågkonjukturen 2008: downsizing. Massuppsägningarna som var en verklighet i de flesta branscher ledde till stora förändringar för de anställda då de förväntades nå samma resultat som tidigare, trots nedskärning av arbetsstyrkan. Denna arbetsmiljö krävde att de anställda utvecklat sina soft skills för att kunna ta sig ann och prestera under dessa nya arbetsförhållanden. 
 
Med facit i hand blev soft skills viktigare än andra, praktiska, kunskaper. En av de mest värdefulla soft skills i dagens arbetsmiljö är flexibilitet. Flexibilitet kräver både självförtroende och eget initiativ. Om en anställd kämpar med något av dessa, finns nu virtuella lösningar som hjälper till att bland annat öka självförtroendet och lär dem att bemästra nya soft skills!

 

Den hårdnackade anställde

Känner du igen något av dessa resonemang från din arbetsplats?

  • Det är inte mitt jobb / Det är mer än vad jag får lön för
  • Ingen har lärt mig hur man gör det
  • Jag kan inte hjälpa hen då jag inte kan något om de arbetsuppgifterna

Om de anställda ägnat år åt samma specifika arbetsuppgifter och aldrig uppmuntrats att utvecklas, uppstår ofta kommentarerna ovan. Det kan antingen bero på personalens inställning till sig själva att de inte utvecklats men det kan också bero på arbetskulturen. En sådan situation kostar företaget både pengar och arbetskraft  samtidigt som den skapar stress.
 
[bookboon-book id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Vikten av att vara flexibel i sitt arbete

“Comfort zone är en vacker plats, men inget växer där” – Okänd

Fördelarna med en flexibel arbetsmiljö och personal är många och inte minst lika viktigt som personalens akademiska meriter. Med en flexibel personal finns det någon som kan se över kollegans arbetsuppggifter om hen är frånvarande eller om någon säger upp sig finns det någon annan som kan se över hens uppgifter tills dess att en ny kollega anställs. Flexibilitet på arbetsplatsen handlar om att ha erfarenhet och intresse av att hjälpa sina medarbetare.

Flexibilitet på arbetsplatsen är dock inte endast för anställda, utan bör även vara en del bland styrningsgrupper och chefers vardag. Genom att vara flexibel i sin roll kan de bland annat lättare hantera ekonomiskt svåra tider. De flesta företag har gått ner i antal personal sedan 2008. Med detta i bakhuvudet bör flexibilitet rankas som den viktigaste soft skill att lära sig. För somliga är det en utmaning, men det finns en lösning!

 

Lär dig de soft skills du behöver

För många anställda bottnar oförmågan att vara flexibel i ett bristande självförtroende när det kommer till arbetsuppgifterna. Det kan handla om en rädsla att göra fel, eller att man tycker det är jobbigt att befinna sig utanför sin comfort zone. Ingen vill bli betraktad som dum eller inkompetent. Det är viktigt att understryka att man är ett team och måste kunna ta varandras roller och arbeta tillsammans. Flexibilitet är bra utifrån ett långsiktigt perspektiv, men också för stunden då det skapar en god arbetsmoral och lagkänsla.

Bookboon erbjuder ett brett utbud av eBöcker med sin eLibrary Service som hjälper dina anställda att utveckla förmågan att vara flexibel.

 

Läs fler artiklar om ämnet “soft skills”:

 
[bookboon-recommendations id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]