Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Uit je comfortzone! – Jezelf Zijn! – Deel 4

Posted in Articles Dutch

uit-je-comfortzone-topaz-ebooks-bookboon-bl

Groeien is leren. Leren is nieuwe dingen ontdekken. Nieuwe dingen ontdekken is maar mogelijk als je op weg gaat. Op weg gaan kan enkel als je jouw vertrouwde post verlaat. Je comfortzone. Vele mensen verkondigen met veel toeters en bellen dat ze willen groeien, dat ze ervoor gaan. Heel wat van diezelfde mensen deinzen terug als het moment eraan komt dat ze effectief moeten springen in het onbekende. 

 
Mijn man en ik hebben elk meer dan 20 jaar alleen gewoond. Samenwonen was voor ons het equivalent van duizend sprongen in het onbekende per dag. Vele ‘plooien’ waren gelegd, vele gewoontes waren reeds diepgeworteld in onze levens. Samen wonen, samen leven, betekende dat we al deze vertrouwde pistes op de helling gingen zetten. Het heeft mij meermaals tot wanhoop gedreven, zo bang was ik om al dat vertrouwde los te laten, niet wetende wat ik in de plaats zou krijgen. Want dat is het moeilijkste. We willen wel loslaten, als we de route die voor ons ligt, helemaal kunnen zien en controleren. En laat net dàt nu onmogelijk zijn: we kunnen helemaal niets controleren. Het onbekende is het onbekende. We kunnen het pas gaandeweg ontdekken, al doende. De mist klaart pas op als we erdoor durven lopen.
 
[bookboon-book id=”00639a00-5f4c-4ce0-b183-a60200d53ade” title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]
 
We botsen voortdurend op ons verlangen om te groeien en onze angst om de veranderingen de durven doorvoeren die voor onze groei nodig zijn. Binnen dat spanningsveld leven we. Van comfortzone, over nieuwsgierigheid, naar angst, leren, durven, groeien. Nieuwe groei wordt op den duur ook nieuwe comfortzone. We wennen aan die nieuwe vaardigheden, aan die nieuwe situatie. Ze wordt op haar beurt vertrouwd. Tot de groei opnieuw aan de deur klopt en we opnieuw voor die poort van verandering komen te staan.
 
Groeien is leren. Leren is groeien. En durven veranderen. Mijn man en ik zijn ondertussen heel gelukkig getrouwd. We hebben ons beiden gewaagd aan de weg naar het onbekende. Soms was er weinig om ons aan vast te houden, soms was er net veel meer grond onder onze voeten dan we gedacht en gehoopt hadden.

Groeien gaat bij iedereen met een andere snelheid. Te snel willen groeien, teveel te vaak uit je comfortzone komen, kan voor te grote onrust zorgen. Te traag groeien, te lang in je comfortzone blijven, kan verveling met zich meebrengen. Vind jouw snelheid, jouw spanningsveld, waarin je je angst onder je arm kunt meenemen naar de volgende stap, die jou meer leven, meer vrijheid, meer diep geluk geeft…
Alex Peeters & Marleen Devisch zijn beiden NLP™ Trainer en Coach. Ze willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een gelukkiger en vrijer mens te zijn. Ze schreven het e-book: Uit je comfortzone! – Jezelf Zijn! – Deel 4.
 
[bookboon-recommendations id=”00639a00-5f4c-4ce0-b183-a60200d53ade” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]