Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Coaching & Veiledning: Hvorfor Soft Skills som dette er viktig hos Ansatte

Posted in Articles Norwegian

coaching-mentoring-soft-skills-ebook-bookboon-bl

Mange arbeidsgivere vet at soft skills som coaching, veiledning, ledelse og teamwork er avgjørende for god produktivitet og alt i alt en vellykket bedrift. Når tiden er moden for å utvide arbeidsstyrken, kan nåværende ansatte som er i stand til å veilede nye ansatte eller medarbeidere som er nye i en rolle, hjelpe dem med å treffe bakken løpende under vennlig tilsyn. Å oppfordre dine ansatte til å utvikle coaching ferdigheter vil lønne seg i det lange løp med forbedret profesjonell utvikling på jobb. Forbedrende muligheter for dine ansatte kan føre til en positiv arbeidsmoral og en mer lojal arbeidsstyrke. 

 

Utvikler Coaching Ferdigheter

Erfarne ansatte kan veilede ferskinger ved å bygge en relasjon og vise empati med personen som er ny i en stilling. Å ha en coach kan utgjøre en stor forskjell ved å høre på problemer og bekymringer og samarbeide om å sette oppnåelige mål. Coachene blir de man oppsøker for å stille spørsmål og be om tilbakemelding for gjennomførte oppgaver. Etter hvert som mentoren blir kjent med lærlingen, kan han eller hun bli godt kjent med å bruke rapport og intuisjon for å guide lærekurven med oppmuntrende ord og tilby tilbakemeldinger når nødvendig.

 

Stiller de Rette Spørsmålene

En nøkkelferdighet for coacher og mentorer er å stille de rette spørsmålene til lærlingen. Gjennom å stille skarpsindige spørsmål, kan coachen oppmuntre ferskingen til å fokusere oppmerksomheten på den aktuelle oppgaven, utforske nye idéer og skape større engasjement i prosjektet. Åpne spørsmål som begynner med ord som hvorfor, hvordan og hva kan fremprovosere en godt gjennomtenkt respons, i motsetning til lukkede spørsmål som bare fører til ja eller nei svar.

 

Setter de Rette Målene

Coacher får de beste resultatene når de klarer å hjelpe til med å sette mål for å fullføre oppgaven. Ideelt sett vil coachen sette målene og coachen vil se over de for å være sikker på at de er oppnåelige. Ved å sette mål, må det være en handlingsplan og en måte å følge fremgangen på ved å måle fremskrittene når de oppstår. Betydningsfulle mål er tydelig formulert og burde appellere til personens erfaring, interesser og ekspertise. Mål må bli gjennomført innen en bestemt tidsramme.

 

Tilbyr den Rette Tilbakemeldingen

Opplæring på jobben involverer tilbakemeldinger basert på observasjoner av lærlingens oppførsel. Å gi positive tilbakemeldinger er lett sammenlignet med å gi negative tilbakemeldinger som vil bli tatt seriøst. For å unngå å sette personen i en forsvarsposisjon, er det en god idé å gi noen positive tilbakemeldinger først. Coachen vil fokusere på oppførselen og ikke personen, og stille spørsmål som søker finne ut om det er en mer effektiv måte å takle en lignende situasjon i fremtiden.

 
[bookboon-book id=»51d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=»Denne artikkelen er basert på denne eBoken» language=»nb»]
 

Bygger Relasjon

De beste mentorene og coachene bygger en sterk relasjon med sine lærlinger for å få de til å føle seg komfortable og mer mottakelige for innspill. Alternativet er en uheldig situasjon hvor lærlingen føler seg tvunget til å forsvare stillingen eller oppførselen sin. Ved å skape trygge omgivelser, kan mentoren eller coachen oppmuntre personen til å uttrykke seg åpent og ærlig. Denne prosessen kan ta litt tid, men resultatene gjør det verdt det. Å snakke likt eller speile kroppsspråk, hvis gjort riktig, kan ha en stor effekt.

 

Grunnleggende Coaching Strukturer

Arbeidsgivere kan fremme sterke coaching ferdigheter ved å gi tilgang på coaching strukturer for sine ansatte. Mange modeller definerer formålet eller målsetningen og tilbyr en «virkelighetssjekk» for å vise hvor personen er nå i forhold til målet. Det neste steget blir å identifisere eventuelle hindringer for å nå målet, og så komme frem til forskjellige alternativer for å takle disse hindringene. Det siste viktige steget er å utarbeide en handlingsplan for å nå målet.

 

Andre Coaching Strukturer

Noen coaching strukturer dekker et bredere område som tar for seg oppgaven innenfor konteksten til bedriften. Andre coaching strukturer fokuserer mer på løsningen og hva personen ønsker å oppnå kortsiktig og langsiktig. Disse coaching strukturene har en tendens til å identifisere strategier som virker, og bevege seg bort fra strategier som ikke virker. Dette involverer å få personen til å reflektere over personlige sterke sider, ferdigheter, kunnskap og holdninger som bidrar på en positiv måte på vei mot målet. Coachen vil deretter holde fast ved disse egenskapene ved å speile kommentarene tilbake til lærlingen.

 

Betydningen Coaching Har

Ikke alle bedrifter verdsetter betydningen av coaching som er en soft skill. Coaching er ikke sett på som en prioritet i enkelte organisasjoner, og som et resultat mangler ansatte egenskapene for å veilede ordentlig. Denne holdningen kommer fra en manglende forståelse for den positive effekten coaching kan ha på en bedrift. Faktisk er coaching en måte å forbedre produktiviteten på og tilby opplæring innen firmaet.

 

Profesjonell Utvikling

Bookboon eLibrary Solution er en fordel for arbeidsgivere som ønsker å danne en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke. Ved å lære om soft skills emner som coaching og veiledning i Bookboon eLibrary, kan ansatte styrke sin kunnskap og forbedre ytelsen på arbeidsplassen.

 
[bookboon-recommendations id=»51d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]