Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

9 tips til succesfuld time management

Posted in Articles Danish

procrastinate-less-ebooks-bookboon-bl

 

Mange mennesker har problemer med at administrere deres tid– de er uorganiserede og mangler ofte klare mål.

Overspringshandlinger har frit spil hos disse personer, som springer fra en opgave til en andenog konstant bliver forstyrrede, så de udskyder alle opgaver, indtil de udvikler sig til kriser. 

Hvis du hører til den gruppe mennesker, som er disponerede for at være uorganiserede, så tag affære nu. 

 

Disse 9 tips vil hjælpe dig med at genvinde kontrollen over din tid, så du kan øge din effektivitet:

  1. Skriv dine mål ned: Find ud af, hvilke værdier som er vigtigst for dig, hvor du ønsker at være om fem år og skriv disse mål ned. Sæt så tid af til at arbejdei den retning, for det du gør i dag og i den nære fremtid, har betydelig indflydelse på dine mål.
  2. Organiser din arbejdsplads: Et skrivebord med orden betyder færre ting, der kan distrahere, og øger produktivitet. Undlad at holde din inbox åben for at minimere forstyrrelser og hvis muligt, så lad skrivebordet vende mod en mur, hellere end mod et vindue eller en døråbning.
  3. Planlæg din dag: Hvis du ikke har nogen mål for dagen, så vil det sandsynligvis resultere i tilsvarende resultater. Så planlæg hvad du ønsker at opnå, evaluer fremskridt løbende gennem dagen og mål resultatet ved dagens slutning.
  4. Skemalæg dine opgaver: Ved at lave aftaler for vigtige opgaver i din kalender, forpligter du dig også til at få dem gjort. Lav også aftaler med dig selv vedrørende arbejde med prioritetsopgaver, som for eksempel mål-relaterede aktiviteter. (Sørg for at holde de aftaler)
  5. Engangsbehandling: Hvis ikke du har tid til at behandle dine e-mails, så lad være med at kigge på dem. Afsæt tid til at gennemgå og behandle – slette, svare, fremsende en e-mail, eller fastsæt en specifik tid til håndtering af indholdet.
  6. Tag noter: At skrive vigtige opgaver eller informationer ned som en huskeseddel bidrager til at forhindre, at de bliver udskudt, da de ellers nemt bare kan blive glemt.
  7. Sig nej oftere: Vær sikker på at opgaver er kompatible med dine mål, før du accepterer, for hver gang du siger ja til noget, siger du nej til noget andet, som kunne være vigtigere.
  8. Uddeleger mere: Uddelegering er den største time-saver af alle, da det frigør tid til vigtigere opgaver. Uddeleger ikke noget som kan elimineres og sørg for at have et follow-up system, når du uddelegerer til folk, som laver overspringshandlinger.
  9. Praktiser Pareto´s Princip: Ifølge Pareto´s regel opnåeser 80% af resultaterne gennem 20% af aktiviteterne. Så fokuser på det som er vigtigst, og hvis noget bør udsættes, eller ikke kan gøres færdigt, så lad det være mindre vigtige opgaver.

 
[bookboon-book id=”8a645b0b-1bd0-4380-96c3-a52f00a594cd” title=”Artiklen er baseret på denne e-bog” language=”da”]
 
Hvis du følger disse forslag, vil du undgå at spilde tid og være stresset, og du vil blive meget bedre til at modstå overspringshandlinger.

Der kan findes flere strategier til at overvinde overspringshandlinger i Harold L. Taylor´s ebog Procrastinate less & get more done.
 

Mere læsning:

 
[bookboon-recommendations id=”8a645b0b-1bd0-4380-96c3-a52f00a594cd” title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]