Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

NLP als hulpmiddel in de communicatie – Een introductie tot NLP – Deel 1

Posted in Articles Dutch
NLP helpt jou de communicatie met jezelf en anderen te herstellen, met als gevolg: meer innerlijke vrijheid en geluk…

NLP helpt jou de communicatie met jezelf en anderen te herstellen, met als gevolg: meer innerlijke vrijheid en geluk…
NLP helpt jou de communicatie met jezelf en anderen te herstellen, met als gevolg: meer innerlijke vrijheid en geluk…

NLP gaat over communicatie met jezelf en met anderen. Het is een ‘communicatiehersteller’. We communiceren voortdurend. Er komt constant nieuwe informatie ons brein binnen. We filteren deze informatie. We laten dingen weg, we vervormen, we veralgemenen. Dat kan helpend zijn, maar ook remmend. 

Onze filters worden sterk bepaald door datgene wat we belangrijk vinden. Of door datgene wat we als waar of niet waar beschouwen. Of door onze ‘denkprogramma’s. Wie ‘rechtvaardigheid’ hoog in het vaandel draagt, maakt veel kans om geraakt te zijn door bepaalde maatschappelijke toestanden. Wie van zichzelf denkt dat hij dom is, zal een compliment misschien niet eens horen. Wie heel sterk gefocust is op gelijkenissen, zal wellicht niet opmerken dat zijn partner iets in het interieur heeft veranderd. Onze filters worden gestuurd door onze focus. Daar waar onze focus ligt, dat merken we op. De rest laten we weg of ‘kneden’ we naar ons eigen denkkader, zodat het erin ‘past’.

Die gefilterde informatie komt ons brein verder binnen en ‘landt’ daar temidden van reeds opgeslagen informatie. We maken een innerlijke voorstelling van onze gedachten- en gevoelswereld: we zien in gedachten ons huis, als we eraan denken. We horen in gedachten de vogels fluiten in de tuin. We ruiken in gedachten de geur van koffie. Enzovoort. Onze zintuigen werken in feite ook aan de binnenkant…

De innerlijke voorstellingen die we maken, beïnvloeden sterk onze gemoedstoestand. Deze laatste heeft dan weer een grote invloed op ons gedrag en het effect daarvan.

NLP gaat niet zozeer over de inhoud van de ervaringen die je opdoet. Het gaat veeleer over wat je ermee aangevangen hebt in je brein. Dit bepaalt hoe je ermee omgaat en wat je ermee doet naar de buitenwereld. Het bepaalt wat je zegt tegen jezelf en anderen over die ervaringen. De informatie die ons brein binnenkomt, ligt daar niet op één grote hoop. We creëren patronen, systemen, strategieën, die helpend zijn voor de doelen die we stellen, of die deze doelen belemmeren of zelfs blokkeren.
 
[bookboon-book id=”519f58d9-a9a4-4fad-ba53-a62b009d4c6f” title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]
 
NLP helpt jou om deze systemen om te buigen, zodat ze jou ondersteunen in jouw leven.

Het resultaat is dat je een pak meer keuzemogelijkheden krijgt. ‘Ik moet naar dat feestje, ik kan niet anders’, wordt dan misschien: ‘ik kan naar dat feestje’. Of jouw manier van beslissen wordt er één waarbij je een beter evenwicht vindt tussen rekening houden met anderen en met jezelf.

Jouw innerlijke vrijheid wordt groter. Je wordt een steviger persoon. ‘Innerlijke vrijheid’ is een sleutelwaarde tot diep geluk. En ‘geluk’ is het nummer één doel waar mensen naar op zoek zijn…

Alex Peeters & Marleen Devisch zijn beiden NLP™ Trainer en Coach. Ze willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een gelukkiger en vrijer mens te zijn.

Ze schreven het e-book: NLP als hulpmiddel in de communicatie – Een introductie tot NLP – Deel 1.

 
[bookboon-recommendations id=”519f58d9-a9a4-4fad-ba53-a62b009d4c6f” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]