Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Facetten die jouw groei kunnen bevorderen

Posted in Articles Dutch
Verbinding met je binnenkant: de belangrijkste sleutel voor jouw groei!

Verbinding met je binnenkant: de belangrijkste sleutel voor jouw groei!
Verbinding met je binnenkant: de belangrijkste sleutel voor jouw groei!

Velen onder ons leven met hun volle aandacht in de buitenwereld. Druk, gehaast. ‘Stilvallen’ staat niet in ons woordenboek. Terwijl daar net de sleutels liggen om onszelf verder te ontplooien. 

 

‘Wat voel je nu?’ vroeg haar coach. De vraag alleen al bracht haar in paniek. Ze wist niet wat ze voelde. Ze wist niet hoe ze dat te weten kon komen. Ze hulde zich in stilzwijgen. Met gefronste wenkbrauwen en zwetend van inspanning trachtte ze zich te concentreren op wat ze mogelijks kon voelen. Oorverdovende stilte vanuit haar binnenkant. Niemand thuis. Misschien was haar binnenkant niets anders dan een kaal maanlandschap. Een onbewoonde planeet, uitgedroogd, versteend. Ze had zich nog maar zelden in haar leven afgevraagd wat ze voelde. Haar leven speelde zich af aan de buitenkant. Haar ogen zochten de buitenwereld, niet haar belevingswereld. Bestond die eigenlijk? En zo ja, wat moest ze er dan mee beginnen? Misschien was het wel een oerwoud waar ze, eens ze er zich in zou begeven, hopeloos  in zou verdwalen? En toch… De vraag van haar coach maakte haar ook heel nieuwsgierig. Wat voelde ze?

 

We willen allemaal groeien en ontwikkelen en daarvoor hollen we van de ene activiteit naar de andere. ‘Stilvallen’ hoort er niet bij. We gaan de mist in als we dat moeten doen. We weten niet hoe eraan te beginnen. We vinden het raar en ongewoon. We rennen de dag door, gaan voorbij aan het gefluit van de vogels, aan de vraag: ‘ wat zou mij vandaag deugd doen?’ Jezelf die vraag stellen, vraagt om contact me onze binnenkant.

Het vraagt om ‘verbinding’. Zoals je met internet verbonden bent via je smartphone, kan je ook met je innerlijke wereld verbonden zijn. Deze verbinding is de belangrijkste sleutel voor je groei.

 

‘Hoe meer ze zich de vraag ‘hoe voel ik mij?’ stelde, hoe meer er naar boven leek te komen. Dus toch iemand thuis blijkbaar. Het waren brokstukken, flarden, kleine puzzelstukjes van een geheel waar ze totaal geen zicht op had. Nog niet. Maar het feit dat er in haar toch leven leek te zitten, gaf haar moed. Ze voelde zich beter, sterker, hoopvoller. Ze hoefde uiteindelijk niet bang te zijn voor een gevoel. Voelen, durven voelen, begon haar kracht te geven. Er leek een hele wereld in haar te huizen, waar ze geen weet van had. Met volle moed begon ze aan de dag. Een avontuur. Het leven zag er plots een stuk zonniger uit…’

 

Alex Peeters & Marleen Devisch zijn beiden NLP™ Trainer en Coach. Ze willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een gelukkiger en vrijer mens te zijn. Ze schreven het e-book: Facetten die jouw groei kunnen bevorderen! – Jezelf Zijn! – Deel 2.
 
[bookboon-recommendations id=”76e617ec-a349-4e01-aa13-a60200d36837″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]