Så gör chefer för att öka anställdas produktivitet
Så gör chefer för att öka anställdas produktivitet

Soft skills, som exempelvis coaching, handledning, ledarskap och lagarbete är viktiga för att skapa en framgångsrik verksamhet. Dessa har du användning för då det exempelvis är dags att rekrytera. Befintliga medarbetare kan då coacha och  handledaa de nyanställda. Genom att uppmuntra dina anställda till att utveckla dessa soft skills höjer du  kunskapsnivån på jobbet. I längden ökar det lagkänslan, arbetsmoralen och skapar en högre grad av motivation. 

 

Utveckla förmågan att coacha

Erfarna medarbetare kan handleda  de nyanställda genom att knyta an till och leva sig in i hur det är att vara ny på jobbet. Att ha rätt coach gör enorm skillnad i sådana situationer, det kan handla om att få vädra sina problem och bekymmer, eller att  sätta upp personliga och rimliga mål inför framtiden. Handledaren har under samarbetstiden skapat en god förståelse om den nyanställdes inlärningskurva och kan därför ge produktiv feedback.

 

Ställ rätt frågor

Nyckeln till att vara en bra coach eller mentor är att ställa rätt frågor. Genom att ställa skarpsinniga frågor kan coachen skapa fokus på rätt uppgift, utforska nya idéer eller skapa ett större engagemang inför arbetet. Öppna frågor som inleds med hur, vad och varför kan leda till betänksamma svar, till skillnad från frågor som kan besvaras med ett ja eller nej.

 

Sätt rätt typ av mål

De flest nådda målsättningarna är de som går i linje med uppgiften man har framför sig. För bästa resultat, inkludera den som blir coachad när det kommer till att sätta upp delmål. Coachen kan därefter stämma av målen och försäkra sig om att de är rimliga och i linje med det förväntade slutresultatet. När man sätter upp mål är det essentiellt att utvärdera, mäta och följa hur det går. Något som är gemensamt för meningsfulla mål är att de är konkreta och går i linje med personens erfarenheter, intressen och förmåga. Det bör även finnas en tidsram.

 

Ge rätt feedback

Handledning på jobbet handlar till stor del om utvärdering utifrån observationer av individens beteende och utvecklingskurva. Att ge positiv feedback i kombination med konstruktiv feedback gör att den tas på större allvar, undvik direkt negativ feedback, på så sätt minimerar du risken för att individen blir sårad och på offensiven. Prova att börja med det positiva. Ett annat tips är att alltid fokusera på beteendet och inte individen; ställ frågor om hur ni tillsammans kan hantera en liknande situation på ett bättre sätt i framtiden.

 

Knyt band

De bästa coacherna knyter starka band med dem de jobbar med så att de känner sig trygga och är mer mottagliga för utmanande förslag från coachen. Om individen känner sig otrygg inför kritik från coachen och känner sig tvungen att försvara sitt negativa beteende kan det hämma utvecklingen av individen. Genom att avdramatisera ämnet kan coachen istället uppmuntra och coacha personen att säga vad hen egentligen tycker och känner. Detta kan ta tid, men är avgörande för att nå bästa resultat i coachandet !

 
[bookboon-book id=”51d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Grundläggande coaching tips

Arbetsgivare kan uppmuntra till bra färdigheter i coachning genom att ge sina anställda viktiga verktyg inom ämnet. Många kända modeller definierar målet, eller objektet i fråga och ger en “reality check” som visar var individen står i relation till dessa. Nästa steg är att identifiera hinder för att nå dessa mål. Nästa steg är att hitta rätt väg för att ta sig igenom hinder. Det sista steget är att skissa upp en handlingsplan för att nå målet.

 

Annan coaching

Vissa modeller i coachingområdet är till för mer än endast en uppgift, vid ett tillfälle. De fokuserar på lösningen för att individen ska lyckas åstadkomma förändring både på lång och kort sikt. Dessa ramverk tenderar att lyfta fram strategier som funkar samt motsatsen. Individen som blir coachad kan reflektera över sina styrkor, förmågor, sin kunskap och sina attityder. Därefter kan coachen bekräfta dessa observationer.

 

Vikten av coaching

Långt från alla företag värdesätter vikten av coaching (som är en soft skill). Coaching är inte högt prioriterat i många organisationer och som ett led av detta saknar många medarbetare kunskaper. Denna attityd har sitt ursprung i att människor underskattar det positiva skillnader coaching kan åstadkomma för ett företag. Coaching kan öka produktiviteten och förbättra upplärning på företaget.

 

Professionell utveckling

Med Bookboon eLibrary Solution kan arbetsgivare få hjälp med att skapa en starkare och mer kompetent arbetsstyrka. Genom att läsa om soft skills-orienterade ämnen som coaching och handledning via Bookboon eLibrary kan anställda förbättra sin kunskap och öka sin prestation på arbetsplatsen.

 
[bookboon-recommendations id=”51d4ee13-0f5e-e011-bd88-22a08ed629e5″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]