Hur man kommunicerar i stunder av kris är livsviktigt för organisationer och dess individer. Trots detta misslyckas många med att hantera och bemöta kriser på bästa sätt.
Hur man kommunicerar i stunder av kris är livsviktigt för organisationer och dess individer. Trots detta misslyckas många med att hantera och bemöta kriser på bästa sätt.

En kris kommer oftast oanmäld. Vid flygplanskrascher, naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor, terroristattacker, eller när marknaden faller och ett företag tvingas stänga ner, är orsakerna och följderna ofta komplexa som oförutsägbara.

Effekten kan variera från allvarlig till fullskaligt katastrofal där den har inverkan allt från säkerhet och ekonomi till politik och miljö. En kris kastar omkull människors liv. Ytterst sällan kan man se signalerna förväg och ytterst sällan kan man ta dessa i beaktning för att undvika det värsta utfallet. 
 

Kommunikationen har en nyckelroll

För att lyckas hantera en kris är det livsnödvändigt att utveckla hållbara strategier för krishantering. I takt med att onlinekanaler blivit allt större har tempot för kommunikation vridits upp en aning. Det är nu, i och med sociala medier, lättare och mer tillgängligt att nå ut. Direktkommunikation är idag inte ett undantag, utan snarare en regel. Att inte behärska detta kan få allvarliga konsekvenser för ett företags rykte och ekonomiska framgång.
 

Vikten av sociala medier

Det omedelbara och ständigt närvarande fenomenet sociala medier har lett till att människor fått ett starkare band till varandra. Det är därför föga förvånande att människor vid kriser vänder sig till just sociala medier. Att följa uppdateringar om läget, kontakta nära och kära för att försäkra sig om de är i säkerhet har blivit så gott som en automatisk reaktion vid en oväntad kris.
 

Krishantering: 4 praktiska råd för att kommunicera effektivt

  1. Var förberedd!

Utifrån denna bakgrund är det livsviktigt att sätta upp en strategi och vara förberedd: inse att varje organisation behöver en handlingsplan för kriser. Vänta inte på att krisen ska inträffa – då är det för sent. Planera vem som ska göra och säga vad när det är dags för dåliga nyheter. Se även till att alla vet hur ni ska bemöta media i varje kanal ni kommunicerar genom.

  1. Tala först

Omedelbar och effektiv kommunikation bör vara en prioritet: ju länge ett företag väntar med att bemöta en kris, desto värre blir utfallet. Försök att svara inom en timma. Empati och uppriktighet är A och O när det kommer till att skapa förtroende och minska onödiga spekulationer och rykten. Undvik klyschor.

  1. Transparens och ärlighet

Om du värderar transparens bör du lära dig hantera negativ publicitet och hur du ska agera för att minimera skadan så långt som det går. Detta handlar om att vara öppen för feedback och kritik. Försök inte skicka ut felaktig information på sociala medier och dölja hur allvarligt det faktiskt är, att det är en kris. Det är att förvärra situationen.

  1. Bemötandet är avgörande

Studier har visat att ett gott bemötande på sociala medier förväntas av dagens företag, särskilt vid en kris. Vid människokatastrofer kan detta utbyte av information underlätta för samhället att agera snabbt, stötta och hjälpa drabbade.

Fler strategier och tips om sociala medier och marknadsföring hittar ni i Stavros Papagianneas eBook Powerful online communication

 

More to read:

 
[bookboon-recommendations id=”925d5765-462e-4461-abea-a5e800f030c8″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]