Så fixar du presentationen enkelt och med ett par enkla steg.
Så fixar du presentationen enkelt och med ett par enkla steg.

Många upplever nervositet när de ska tala inför folk. I experten Birgitta Sjöstrands nya eBok får du bland annat veta strukturerna bakom vad som gör ett bra tal, men också hur du ska hantera just nervositet. En nyckel till en bra presentation är struktur. 
 
Oavsett vilken historia du vill berätta finns en rad strukturer som använts ända sedan retorikens uppkomst, på torget, i det gamla Grekland. En ovan talare finner ofta trygghet i att hålla sig till kronologin och presenterar innehållet precis som det kommer. Detta kallas även Bakgrundstekniken. Vid en presentation på PowerPoint är Rubriktekniken vanligare: med hjälp av bilder och tydliga rubriker ger du lyssnaren följsamma övergångar från ämne till ämne. En tredje teknik som även är känd som klassisk disposition går ut på att man delar upp presentationen i tre block: 1) berätta om vad man ska säga, 2) säga vad man vill ha sagt och 3) summera det som sagts på tre olika sätt. Till sist har det tagits fram en ny uppgraderad disposition för presentationer – 4-MAT. Den bygger på Dr. Bernice McCartys forskning och sägs vara ett bra stöd och ge goda genomtänkta framträdanden. Den klassiska dispositionen och 4-MAT är de som Sjöstrand finner mest hjälpsamma, så dessa ska vi titta närmare på.

 

Klassisk disposition

I den klassiska dispositionen talar man om 3 huvudingredienser: 1) skapa ett intresse hos lyssnaren, 2) bygg förtroende hos mottagaren och 3) var tydlig med dina såväl åsikter som insikter och avsikter. Om dessa boxar är förkryssade har du kommit en lång bit på vägen. Det finns även ett gäng stolpar innehållsmässigt som ingår i en klassisk disposition. För att åhörarna lättare ska hänga med och för att du ska få fram ditt budskap på bästa sätt bör talet innehålla en:

start

  • inledning som spelar på känslor och skapar förtroende (ethos)
  • bakgrund som för fram fakta, statistik och sammanhang (logos)
  • tes
  • information – vilka argument är starkast för din sak? rada upp 3! (pathos + logos)
  • sammanfattning
  • avslutning

Dessa förklaras mer ingående i eBoken ”Presentera bättre på ett lättare sätt”.

 
[bookboon-book id=”0008a461-b2fc-4bb6-9e2d-a5c200cd986f” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

4-MAT

Läraren Dr. Bernice McCarthy studerade länge varför hans elever lärde sig på olika sätt. 1979 hade han efter år av arbete tagit fram ett verktyg som fångar alla i publiken – inte bara vissa. Idag tillämpas denna presentationsteknik i en rad andra sammanhang än endast i klassrummet. Kärnan i McCarthys metod är insikten om att människor uppfattar och bearbetar händelser på olika sätt.

 

I en 4-MAT-presentation kan även ämnet styra formen. Om du ska förklara ett komplicerat mattetal inför helklass används inte samma modell som om du ska berätta om en intressant vandring i Himalaya, eller om en ny PR-kampanj. Hemligheten i denna metod är att dela upp presentationen i 4 hörn: vad, hur, varför och ”tänk om”. I olika situationer menar McCarthy att vi bör ägna oss mer eller mindre åt dessa frågeställningar.

 

Har du provat någon av dessa tekniker? Fungerar det? Kommentera nedan!
 
[bookboon-recommendations id=”0008a461-b2fc-4bb6-9e2d-a5c200cd986f” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]