Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Behöver världens ledare mer mindfulness?

Posted in Articles Swedish
Les den neste bloggartikkelen fra Paul Mudds serie om bevissthet.

Läs senaste delen ur Paul Mudds följetong på tema mindfulness.
Läs senaste delen ur Paul Mudds följetong på tema mindfulness.

I denna del ur följetongen fokuserar vi på mindfulness när det kommer till ledare och ledarskap. Vi ställer frågorna: “Är ledarskap som är “mindful” moderna ledarskap?” och “Är det ledarskapet som världen behöver?”. 

 

Ledarskapets paradox

Om ledarskap handlar om att göra rätt saker vid rätt tidpunkt – hur tajmar man detta på bästa sätt? Jag skulle hävda att mindfulness kan hjälpa en ledare att bemästra just tajming.

 

Vilket starkt påstående?

Det skulle jag inte påstå. Endast tre processer sker naturligt i organisation: förvirring, slitning och underprestation. Resten kräver ledarskap.

 

Modernt ledarskap

En modern ledare måste vara närvarande i stunden, kunna identifiera alla nyanser som spelar roll samtidigt som hen ser till helheten.

Hen bör kunna engagera och inspirera, ha god självinsikt och veta sina såväl styrkor som svagheter. Personen är nyfiken och en skicklig story-teller som bemästrar konsten att knyta an till sin lyssnare. Detta möjliggörs genom att hitta relevanta infallsvinklar som både berör och väcker känslor.

Hen måste vara geniun, ha god moral och vara pålitlig. Moderna ledare omger sig med de bästa människorna och lär sig av dem. Moderna ledare förstår slitet bakom “lycka” och hanterar och förbereder sig i enlighet med denna insikt.

 

Ledarskap och mindfulness

En ledare som är mindful är fullt närvarande i sammanhangen de deltar i, vilket står i kontrast till att endast dyka upp eller befinna sig i rummet. De är genomtänkta och realistiska vilket för att det är mindre troligt att de skakas om av ett möte eller en kris på kontoret. De har stor inblick samtidigt som de är vidsynta och får på så sätt en klarare  helhetsbild än många. Denna har de nytta av när det kommer till exempelvis beslutsfattande.

De har högt EQ och är motståndskraftiga när det kommer till kritik då de utstrålar en avslappnad självsäkerhet. De har empati och vet vilka de är, vilket gör att de verkligen lyssnar och läser mellan raderna vid kommunikation. På detta sätt kan de lättare anpassa sig till olika målgrupper och situationer och skapa en djupare kontakt,

En ledare som är mindful är ödmjuk och redo att omfamna misslyckanden eftersom hen är medveten om att man har chans att dra lärdomar på detta sätt. Roten till både kunskap och framgång är just misslyckanden. En ledare som är mindful besitter även en professionalitet som gör det möjligt att balansera medkänsla och viljan att nå fram till målet. De vet även att målet är större och står sig längre om de omringar sig med de bästa människorna och investerar i att bygga en kultur som har ett tydlig mål, bryr sig om individen, inspirerar, belönar kreativitet och är transparent.

 
Så ja, ledarskap som präglas av mindfulness är moderna ledarskap. Jag skulle även säga att det matchar behoven som finns i världen idag.
 
Denna artikel baserad på eBoken Uncovering Mindfulness.

Du kan följa den pågående resan Uncovering Mindfulness på Twitter @TheMindfulBook och @OfficialUMWPM och ta reda på mer om författaren på www.themuddpartnership.co.uk.

 

Fler artiklar från Paul Mudd:

 
[bookboon-recommendations id=”290874fa-2a59-4696-9ee0-a3be00ac509e” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]