Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Het voorzien van opleiding in softskills is essentieel om top talent aan te trekken en te behouden

Posted in Articles Dutch
Het voorzien van opleiding in softskills is essentieel om top talent aan te trekken en te behouden.

Het voorzien van opleiding in softskills is essentieel om top talent aan te trekken en te behouden.
Het voorzien van opleiding in softskills is essentieel om top talent aan te trekken en te behouden.

Uit recent onderzoek bij CEO’s, uitgevoerd door PwC[1], blijkt dat verschillende bedrijfsleiders zich zorgen maken over een tekort aan bruikbare softskills bij de werkende bevolking. Nieuwe mensen  missen essentiële interpersoonlijke, communicatieve en bedrijfsvaardigheden om effectief, productief – en zelfs nog belangrijker – concurrentieel te zijn. Toch is er nu een ultra-moderne en eenvoudige oplossing voorhanden om talent te erkennen en te belonen en het potentieel in jouw bedrijf te laten groeien. 

 

Het probleem

Er is altijd een verschil geweest tussen de softskills die voorhanden zijn bij werknemers en de softskills die door de werkgever gewenst zijn. De bedrijfswereld kende grote veranderingen na de laatste economische crisis. Een zeer belangrijke verschuiving zien we in de bedrijven zelf, waar persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s nu gelinkt worden aan tastbare prestaties en werkgerelateerde verbeteringen op de bedrijfsvloer.

Veel bedrijven gebruiken nu op prestatie gebaseerde beloningen om mensen als een investering te erkennen en hun unieke vaardigheden te benadrukken. Om in eerste instantie het juiste talent aan te trekken en om dit talent dan ook nog te behouden, is het essentieel om werknemers de kans te geven om die dingen te leren die ze willen leren, op het moment dat ze dat willen (zonder hun dagritme te onderbreken) en op het apparaat van hun keuze.
 
[bookboon-book id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende e-book:” language=”nl”]
 

Wat is de oplossing?

Technologie drijft de vernieuwing – dat is altijd al zo geweest. In de wereldmarkt van ideeën, voorziet de technologie in een oplossing voor jouw behoefte aan bedrijfstrainingen die de kloof tussen gewenste vaardigheden en aanwezige vaardigheden overbruggen. Het is ook een unieke manier om huidige werkkrachten aan te vullen en met hen samen te werken op een manier die voor hen vruchtbaar is.

Wat nu nodig is, is een focus op training en op het creëren van een positieve omgeving voor persoonlijke ontwikkeling. Zo overbrug je de kloof in vaardigheden en kan je, door hun werkomgeving te verbeteren, bestaand talent ontwikkelen en behouden. Alleen Bookboon voorziet in een alles omvattende oplossing; onze eLibrary Solution  is geschikt voor 100% elektronische of gecombineerde opleidingen. Dat betekent dat werknemers kunnen leren in hun eigen tempo, op hun eigen manier en binnen methodieken die ze kiezen in lijn met de technologie aanwezig in het bedrijf.

 

De voordelen van Bookboon’s eLibrary Solution

  • Werknemers leren in hun eigen tempo en in hun eigen tijd. Om trainingen te volgen in een klaslokaal, moeten zij hun werkomgeving verlaten en het tempo in groepstrainingen is het tempo van de traagste werknemer.
  • eLearning levert snellere en efficiëntere resultaten dan leren in een klaslokaal.
  • De softskills van jouw ondernemers, die een belangrijke voordeel zijn voor het bedrijf, verbeteren zienderogen waardoor de efficiëntie en tevredenheid verhogen en je je werknemers gemakkelijker kan behouden.
  • Werknemers kunnen de kennis die ze reeds bezitten overslaan in de trainingen.
  • Werknemers worden aangemoedigd om hun training in eigen hand te nemen omdat ze beseffen dat hun ontwikkeling, inzetbaarheid en loon hier afhankelijk van is.

 
Onze e-Library voorziet in  meer dan 500 onmiddellijk beschikbare e-boeken die de sofskills van jouw ondernemers kunnen en zullen verbeteren.  Alle beschikbare boeken zijn geschreven door leiders in hun vakgebied  en werden beoordeeld door vakgenoten om de kwaliteit en effectiviteit te verzekeren.
 
[1] PwC’s “Government and global CEO” rapport van 15 februari 2016: pwc.blogs.com.
 
[bookboon-recommendations id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]