Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Detta visste du inte om inspirationsteori!

Posted in Articles Swedish
Helga Messel hjälper oss att navigera i myllret av motivationsteorier. Hur tänker de framstående tänkarna och vilka idéer anser de vara värda att ta till sig?

Helga Messel hjälper oss att navigera i myllret av motivationsteorier. Hur tänker de framstående tänkarna och vilka idéer anser de vara värda att ta till sig?
Helga Messel hjälper oss att navigera i myllret av motivationsteorier. Hur tänker de framstående tänkarna och vilka idéer anser de vara värda att ta till sig?

Dagens teorier om inspiration och motivation finns till stor del tack vare den moderna psykologin, men lutar sig även till viss del mot den uråldriga filosofin. Idéer som ”att vi bär på svaren inom oss” lades fram redan av Aristoteles & co redan på de gamla grekernas tid. Men hur ska man lyckas navigera bland myllret av teorier där ute? 

 

I en ny eBok av kloka beteendevetaren, författaren och coachen Helga Messel ges tips till dig som vill lära dig tackla svåra livssituationer och hitta din inre motivation. Trots att marknaden svämmar över av självutnämnda coacher finns det ett större behov av råd, stöd och motivation än någonsin. Det råder dock idag en stor förvirring kring vad man kan förvänta sig av sin coach. Helga är mångårigt utbildad inom området, men tydliggör dock att det inte finns ett motsatsförhållande mellan, att ge ut handfasta, lättapplicerade råd, och att ägna sig åt seriös coachning.

För att förstå dagens livs- och karriärplanering bör man börja med att studera herrarna Carl Rogers och Abraham Maslows mest centrala verk. Dessa gjorde avtryck i den moderna psykologin och är aktuella än idag med sina idéer. De tillhörde båda den humanistiska grenen inom sitt fält, vilket i praktisk bemärkelse betyder, att de såg individens inre motivation och kraft att i varje situation påverka sitt handlande som orubblig.

[bookboon-book id=”0dce5b98-fbd6-4dfa-948c-a5bc00da8bed” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]

Maslow är känd för sin behovstrappa som du säkert stött på i något sammanhang. Den går ut på att du måste tillfredsställa vissa behov, innan du kan tillfredsställa andra. Eftersom det är en trappa finns det en hierarkisk uppdelning för vilka behov som måste tillfredsställas först. Trygghet – till exempel mat och tak över huvudet går före självförverkligande och att tillhöra en gemenskap.

Men hur ska man göra för att känna sig motiverad? Och hur ska man tänka i denna tid av tipsare och charlataner? Den danske filosofen Sören Kierkegaard slog fast att det inte fanns en väg som var rätt, utan att man bör finna sin egen rätta väg. Idag handlar mycket om att anpassa sig till den rådande trenden, att inte sticka ut. Hur skulle Kierkegaard hanterat dagens hysteriska mediesamhälle? Han hade säkerligen skrivit upproriska blogginlägg och gjort allt i sin makt för att bromsa utvecklingen.

Till sist: eftersom det finns oändliga valmöjligheter idag blir pressen idag enorm på individen att välja rätt. Men sanningen är att det inte finns något allmänt rätt. Och det finns ingen Quick-fix. Är det något ovan nämnda tänkare enas om så är det tilliten till sig själv. Genom att vara en tänkande, inkännande och närvarande människa har man kommit en stor bit på vägen. Genom att inte blint låta omvärldens krav styra ens livsväg har man vunnit mycket. Det är svårt att vara människa 2016.

 

Vad tycker du? Är det ett nutidens lyxproblem?

[bookboon-recommendations id=”0dce5b98-fbd6-4dfa-948c-a5bc00da8bed” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]