Har du, eller nogen du kender, oplevet mobning? Vil du forstå hvorfor mobning sker? Læs dette blogindlæg og lær mere om mobning – dens årsager og natur, og hvordan den påvirker ofre og arbejdskvaliteten.
Har du, eller nogen du kender, oplevet mobning? Vil du forstå hvorfor mobning sker? Læs dette blogindlæg og lær mere om mobning – dens årsager og natur, og hvordan den påvirker ofre og arbejdskvaliteten.

I dette indlæg ser vi på definitionen af “mobning”, dens natur og årsager, og vi prøver at forstå dens virkning på ofret, og hvordan den kan indvirke på kvaliteten af vedkommendes arbejde.

‘Du kan dræbe en person én gang, men når du ydmyger ham, dræber du ham igen og igen’. Citatet kommer fra Talmud, bogen om jødisk lov, men er relevant for alle, og især på arbejdspladsen. Mange oplever at blive mobbet på jobbet af forskellige årsager og af person(er) på enten samme, lavere, eller højere niveau i organisationen. Desværre sker det hele tiden og efterhånden i stigende omfang. Hvad er mobning? Hvordan ved vi at det er mobning og ikke uskyldigt drilleri? Hvordan er mobning forskellig fra ”tough” eller stram autoritet?

 

Hvad er mobning?

Mobning defineres som ‘misbrug af magt eller position til vedholdende at kritisere og underminere en persons professionelle evner, indtil vedkommende bliver så angst, at deres selvtillid smuldrer og han/hun mister troen på dem selv’, som beskrevet af Andrea Adam i hendes bog ‘Bullying at work: How to confront and overcome it’. Mobningsangreb kan være irrationelle, uforudsigelige og klart uretfærdige, hvorfor de betragtes som en alvorlig stressfaktor på arbejdspladsen. På trods af dette, anses mobning i nogle tilfælde, for blot at være en del af et ‘effektivt’ ledelsessystem, der leverer de ønskede resultater.

 

Fakta om mobning

Carole Spiers bog ‘Back Off! Confront workplace bullying & harassment now!’ nævner bl.a. følgende fakta omkring mobning:

 • Du behøver ikke at være voldelig for at være en tyran.
 • Ikke al mobning er konfronterende eller verbal, det forekommer også på sociale media (cyber mobning).
 • Mobning på arbejdet kan komme fra enhver kollega, uanset stilling – fra ledere til dine kollegaer.

Nogle typer for mobning kan ses eller forveksles med følgende:

 • Personality clash
 • Attitude roblem
 • Autokratisk ledelse
 • Dårlig ledelsesstil
 • Chikane
 • Ubehøvlet adfærd
 • Intimidering
 • Urimelig adfærd
 • Forfølgelse

Generelt er den der mobber ekstremt selvorienteret. De ser normalt sig selv anderledes end hvordan andre, især deres ofre, ser dem.  Ofte ligner deres instruktioner en “Bare gør som jeg siger” kommando.

 

Hvorfor bliver nogen ofre for mobning

Selv om nogle formår at håndtere mobning positivt, er det de færreste. De fleste vælger at være ofre og undergiver sig bøllen, af de følgende årsager:

 • De er intimiderede
 • De ved ikke, hvilke afhjælpende foranstaltninger,der er til rådighed for dem
 • De har ingen tillid i en sådan handling bliver taget
 • De besidder lavt selvværd
 • De er sårbare
 • De er bekymrede over eventuelt at miste deres job; og
 • De er bekymrede over konsekvenserne, hvis de klager.

 
[bookboon-book id=”814c2815-05ff-4519-964a-a55300a7ef32″ title=”Artiklen er baseret på denne e-bog” language=”da”]
 

Typiske arbejdspladser hvor mobning er fremherskende

Mobning er nu om dage fremherskende på mange arbejdspladser. Ifølge en publikation fra fagforeningen AMICUS ‘Bullying at work: How to tackle it”, kan der være organisatoriske faktorer, som bidrager til dens forekomst:

 • Et særdeles konkurrencepræget miljø
 • Frygt for fyringer og nedskæringer
 • Frygt for ens job
 • En kultur, hvor man fremmer sig selv på bekostning af kolleger
 • Misundelse blandt kollegaer
 • En autoritær ledelsesstil og usikkerhed
 • Hyppige organisatoriske forandringer og usikkerhed
 • Lille eller ingen indflydelse påi spørgsmål, der berører arbejdspladsen
 • Mangel på uddannelse
 • Nedkvalificering
 • Ingen respekt for andre og / eller forståelse for deres synspunkter
 • Dårlige arbejdsforhold i almindelighed
 • Ingen klare offentliggjorte og accepterede adfærdskodekser
 • Overdreven arbejdsbyrde og krav til medarbejderne
 • Umulige mål eller tidsfrister
 • Ingen procedurer eller politikker til problemløsning

 

Indvirkning på den enkelte person

Ofre for mobning føler sig ofte hjælpeløse. De tror, at når de fortæller om det til andre, vil situationen blive endnu værre. Nogle vælger blot at forlade deres job for at komme væk fra mobningen. Men dem, der vælger at blive, kan opleve negative konsekvenser, ikke kun følelsesmæssige, men også psykologiske og fysiske.

 

back-off-confront-workplace-bullying-harassment-now-dk-ebook-bookboon-blog-1

 

Indvirkning på arbejdspladsen

Mobning er ikke enkelt, især ikke for offeret. Vedkommende vil måske føle det ubehageligt at snakke med kollegerne om det.

Ofte får dette følgende konsekvenser:

 • lav morale og motivation
 • en anspændt og nervøs arbejdsstyrke
 • devalueret og demoraliseret personale
 • reduceret kreativitet
 • ineffektiv ledelse
 • øgede omkostninger
 • faldende produktivitet og overskud
 • fravær og hyppig personaleudskiftning
 • tab af investering i træning

 
Hvis mobning er udbredt på en arbejdsplads, er arbejdspladsen ikke sund. Mobning kan have indvirkning på såvel den enkelte persons liv som på grundlaget for virksomheden. Hvis det fortsætter med at forekomme, vil det få konsekvenser for de involverede personer, deres syn på deres arbejde, de resultater eller aktiviteter, der forventes af dem, og hele firmaet.

 
Læs mere om mobning i Carole Spiers bog Back Off! Confront workplace bullying & harassment now!.

 
[bookboon-recommendations id=”814c2815-05ff-4519-964a-a55300a7ef32″ title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]