Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Gap-analyse: forskjellen mellom din nåværende og ønskede tilstand

Posted in Articles Norwegian

Daily Planning will get you there!
Daily Planning will get you there!

Som en del av strategiene for ultimat suksess drøftet i vår forrige artikkel, er daglig planlegging en viktig faktor. Det finnes faktisk syn enkle grunner hvorfor du må velge en plan på en daglig basis.

 

1. Å kunne ”gjøre mer med mindre” (være effektiv betyr å utføre flere oppgaver på kortere tid)
2. Å tilpasse seg økende arbeidsmengde og press på arbeidsplassen
3. Å minske presset å jobbe på nye måter
4. Å kunne balansere et større antall, eller mer komplekse, kort- og langsiktige oppgaver
5. Å føle oversvømt og ikke overbelastet
6. Å minske problemet av å aldri komme i mål med din gjøremålsliste
7. Å få eller ta tilbake kontroll over din arbeidsmengde

 

Hvor du er nå vs. Hvor du vil bli

Avhengig av ditt arbeidsmiljø, kan du finne noen eller alle av disse grunnene knyttet til deg. For å oppnå dem fullt ut må du analysere din nåværende (der du er nå) og ønskede (der du ønsker å være) tilstand. Deretter kan du være i stand til å minske gapet mellom dem. Denne prosessen heter ”gap-analyse”.

 

Den ”nåværende tilstanden” – tredemølla man ikke kan gå av

Ordskyen nedenfor viser den vanlige «nåværende tilstand» til mange ansatte. De er vanligvis ute av kontroll og overbelastet, og har et ønske om å bli mer effektive. Derfor etterspør de en mer logisk struktur og tilnærming i arbeid. De har også en følelse eller håper at det er en «bedre måte». I utgangspunktet er de som på en tredemølle hvor de ikke kan gå av selv om de er for slitne.

gap-analysis-dealing-with-your-current-and-desired-state-daily-planning-ebook-bookboon-blog-1

 
[bookboon-book id=»39d2fa60-2896-4153-8127-a54d00972e3e» title=»Denne artikkelen er basert på denne eBoken» language=»nb»]
 

Den ”ønskede tilstanden” – hvor du vil komme

På den annen side oppsummerer den andre ordskyen hva vanlige ansatte ofte ønsket å bli. Alle ønsker å være i kontroll over ting og være i stand til å se fremover. Ansatte trenger et rom til å puste – å ha sin egen tid og rom til å utvikle tanker og ideer. De trenger tid for seg selv. Alle ønsker å føle seg virkelig effektive og kunne bruke tiden fornuftig.

gap-analysis-dealing-with-your-current-and-desired-state-daily-planning-ebook-bookboon-blog-2

 

Daglig planlegging vil få deg dit

Prosessen med daglig planlegging kan være tøff og utfordrende. Å endre måten du strukturerer dagen din på, trenger hardt arbeid og tålmodighet. Det kan være lettere å bare gi opp og gå tilbake til hvordan du alltid har gjort ting, men dette vil ikke hjelpe deg å nå din ønskede tilstand. Tanke på din daglige byrde vil kjøre deg og motivere deg til å bli kvitt din nåværende tilstand.

 

Du må ta et steg opp!

Du må bli bedre! Du må si ”ha det” til din nåværende tilstand for å bli virkelig effektiv. La byrdene bak deg og kom deg videre i livet. Lær å planlegge din suksess på daglig basis!

 
[bookboon-recommendations id=»39d2fa60-2896-4153-8127-a54d00972e3e» title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]