Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Enkelt tips for å bli suksessrik: ”PPPPP”

Posted in Articles Norwegian

Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset.
Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset.

Alle i denne verden ønsker å bli suksessrike. Mens suksess ikke er klart definert og har ulike tolkninger, virker prosessen for å oppnå suksess lik for alle. Suksess er ikke øyeblikkelig. Det krever en kontinuerlig innsats over lang tid, og god planlegging er nødvendig. Om du vil bli suksessrik, enten i ditt privat- eller yrkesliv, må du sikte på å gjøre det bra hver dag.

 

Her er et enkelt tips for å bli mer suksessrik hver dag:

PPPPP står for ”Proper Planning Prevents Poor Performance” – en påminnelse man må huske på mens man er på jobb. Når en yter bra, bidrar en positivt til selskapets suksess. I tillegg vil det ha en positiv innvirkning på deg selv også.

 

Tre planleggingsfaser

Fase 1: Bestem den beste tiden på dagen for å lage en daglig plan.

Sørg for at planlegging er en del av hverdagen din. Uansett om det er de siste minuttene av dagen eller de første, må du planlegge oppgavene dine på passende vis. Også sørg for at du holder deg til planen du lager, og klarer å unngå forstyrrelser for å yte bedre.

 

Fase 2: Identifiser dine “faste oppgaver”.

Faste oppgaver henviser til oppgavene som du må gjøre ved et visst tidspunkt på dagen, og som ikke kan utsettes. Disse er ikke oppgavene du vanligvis gjør ved visse tider. Identifiser disse oppgavene og noter hvor mye tid du bruker for å fullføre dem.

 
[bookboon-book id=»39d2fa60-2896-4153-8127-a54d00972e3e» title=»Denne artikkelen er basert på denne eBoken» language=»nb»]
 

Fase 3: Følg “Urgency-Importance-metoden”.

Etter å ha identifisert dine faste oppgaver, ranger dine øvrige oppgaver basert på ”Urgency-Importance-metoden” som vist i diagrammet under.

daily-planning-strategies-for-ultimate-success-ebook-bookboon-blog-1

Figuren viser en tabell med fire kategorier hvor du kan sette dine variable oppgaver i, avhengig av tilknyttet viktighet og hastverk. Dette skjemaet vil hjelpe deg å sortere dine aktiviteter slik at du forhindrer dårlig ytelse.

Rute 1 er krise-sonen hvor du bør plassere oppgaver som haster og er viktige. Tidsbruk på slike oppgaver kan resultere i høyere stressnivåer. Det er ikke sunt å bruke for mye tid i dette området. Planlegg hver dag og prøv å oppnå alle målene dine slik at antallet oppgaver som ender opp her, blir mindre.

Man gjør best ved å bruke tid på oppgaver i kategorien 2. Jobb på oppgaver av høy prioritet først og overhold frister for å redusere stress.

Elementer i boks 3 er i all hovedsak raske og enkle oppgaver eller forstyrrelser. De kan være viktige for den som forstyrrer, men ikke for deg. Du må ikke bruke mye tid på slike oppgaver, så husk å allokere mer tid på de tingene som er viktige for deg.

Boks 4 inkluderer oppgaver som du liker å gjøre, og bidrar til at du føler deg komfortabel. Allokering av altfor mye tid på slike oppgaver fører til et større problem.

Rangering av oppgaver er avgjørende i planlegging. For å danne seg et bedre bilde om ”Importance-Urgency-metoden” anbefaler vi at du ser på tabellen under som et eksempel.

daily-planning-strategies-for-ultimate-success-ebook-bookboon-blog-2

Husk at det alltid er best å jobbe i boks 2. Det er her du finner utvikling og selvbestemmelse. Lykke til med planlegging!

 
[bookboon-recommendations id=»39d2fa60-2896-4153-8127-a54d00972e3e» title=»Du vil kanskje også like disse bøkene…”]