Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Umgänge och nätverkande: hur man handskas med sin produktivitet

Posted in Articles Swedish
Nybörjarens guide till bättre produktivitet.

Nybörjarens guide till bättre produktivitet.
Nybörjarens guide till bättre produktivitet.

Umgänge och nätverkande – det går verkligen en mycket tunn linje mellan dessa två begrepp. Det låter som om det vore samma sak. Skillnaden ligger i vad man pratar om. När det är arbetsrelaterat, exempelvis karriärfrågor på din arbetsplats, så är det i allmänhet ”nätverkande”. Om inte så är det helt enkelt umgänge. När umgänget försiggår på raster, under lunchen eller efter arbetet kan det klassas som pauser i största allmänhet. Men om umgänget pågår under arbetstid blir det en störning som påverkar produktiviteten i arbetsgruppen. Å andra sidan måste det avbrott som också nätverkande utgör vara fokuserat och präglas av tidsmedvetenhet för att inte påverka produktiviteten alltför mycket.

 
socializing-and-networking-ebook-bookboon-2-en

Om avbrotten framför allt genereras av externa faktorer som kollegor och medarbetare, och om de flesta av dessa påverkar din effektivitet och produktivitet måste du göra något åt det. Det finns fyra enkla steg att ta, som framgår av bilden nedan.

socializing-and-networking-ebook-bookboon-3-en

  1. Tydlig kommunikation

Tala klarspråk rörande din målsättning att vara produktiv och effektiv. Om någon stör dig kan du alltid i ett trevligt tonfall tala om att du har någonting du måste slutföra. Du kan till exempel säga: ”Ursäkta mig en liten stund. Jag måste bara reda ut det här.” På så sätt slipper du få stämpeln som varande en ogin och otrevlig medarbetare på arbetsplatsen.  Du kan också förvarna de andra om att du har en del tighta deadlines framför dig och att du verkligen måste utnyttja varje minut av arbetsdagen för att klara dem.

 

  1. Kroppsspråk

Det här är det bästa komplementet till steg 1. Ge besökaren bara ett kort ögonkast, visa tydligt och uppriktigt att det finns något som är viktigare än att umgås. Visa dina kollegor att du verkligen ägnar dig åt något som är betydelsefullt. Få dem att inse hur viktigt det är för dig att utnyttja all tid under arbetsdagen på det mest produktiva sättet. Du behöver bara göra det två, tre gånger med varje person så kommer de att fatta att du inte har tid för social småprat under arbetstid.

 
[bookboon-book id=”7dead017-2f38-4ee3-a4ab-a346009a1657″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

  1. Attityd till arbetet

En positiv attityd till arbetet är också en god hjälp. När du låter dig själv vara fokuserad på dina mål kommer du att bli mera effektiv och produktiv. Om du har denna rätta attityd kan det rentav hända att du med tiden blir en förebild som dina kollegor ser upp till.

 

  1. Begränsa dig till de godtagna pauserna

Det hjälper att göra en ”social runda” under lunchrasten och surra en liten stund med de andra i ditt arbetslag eller andra kollegor. Det får dem att förstå att du faktiskt inte är en dryg och antisocial person utan i stället en fokuserad, produktiv och effektiv medarbetare.
Människor är i allmänhet rätt raska med att acceptera andras arbetsvanor. Förutsatt att du beter dig diplomatiskt kan du bli betraktad som en vänlig och tillmötesgående person, men bara lite för upptagen och fokuserad på sitt arbete.

 
[bookboon-recommendations id=”7dead017-2f38-4ee3-a4ab-a346009a1657″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böck:”]