Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Passion och framgång: Fyra bra tips om hur man når sina mål

Posted in Articles Swedish
Fyra bra tips om hur man når sina mål.

Fyra bra tips om hur man når sina mål.
Fyra bra tips om hur man når sina mål.

“Passion är energi. Upplev den kraft som genomströmmar dig när du fokuserar på något du verkligen känner för.” – Oprah Winfrey

Passion, så som den definieras i uppslagsböckerna, är en stark känsla av entusiasm eller spänning inför något man gör. Det är det som verkligen får dig att känna dig lycklig, det som motiverar dig att visa upp din allra bästa sida. Om du är medveten om vad som är en passion i ditt liv och har möjlighet att ägna dig åt det i arbetet eller ditt liv i övrigt kommer det att bli mycket lättare för dig att klättra på framgångsstegen. Varje dag blir lika rolig som när ett barn leker och du blir aldrig trött.

Men även om man lyckas förverkliga sin passion är det inte alla människor som blir framgångsrika. Det beror på de många onödiga tankar och händelser som de råkar snubbla över medan de försöker nå sina mål. Lyckas man undvika allt detta blir det lättare att nå det resultat man räknat med – framgång. Så hur ska man egentligen handskas med sina passioner för att komma vidare på vägen mot framgång? Här följer fyra enkla tips.

 

1. Sök efter din passion och när du upptäcker den – ta vara på den.

Wanda Skyes har en gång sagt: ”Om det finns någonting som du förväntas göra, om du har en passion för det, så sluta att önska och gör det bara.” Det är egentligen inte särskilt svårt att hitta sin passion. Om du upplever något som verkligen driver dig, motiverar dig och inspirerar dig till att nå dina mål så är det just det som är din passion. Om du kan införliva passionen i ditt arbete och i hela ditt liv kommer du att bli mera kreativ när det gäller att komma på idéer och hitta lösningar. Vad som är ännu viktigare är att du kommer att bli tillfreds och i sanning lycklig. Är du seriöst passionerad inför någonting blir det mera sannolikt att du når framgångar.

 

2. Lär dig vad du kan kontrollera och acceptera det du inte kan.

Ta det lugnt, och krångla inte till det. Det är naturligtvis så att det här med att vara framgångsrik är inte alltid så enkelt. Under resan gång kommer du då och då att stöta på problem och fyllas av negativa känslor och tvivel. Fokusera inte på dem; fokusera på dina mål i stället. Hur gör man det? Här kommer några råd.

  • Hantera dina rädslor genom att inte acceptera dina negativa tankar. Fokusera inte på känslor av fruktan eller oro som hindrar dig från att agera. Ta lite risker. Försök och försök igen tills du uppnår det du strävat efter.
  • Klargör dina mål. Föreställ dig hur det kommer att kännas när du uppnått målen. Tänk efter vad som verkligen ligger i potten och låt inte fruktan och oro kontrollera dig och dina tankar.
  • Håll dig till handlingar som hjälper dig att nå målen. Låt bli sådant som inte är till någon hjälp.
  • Acceptera att du kanske alltid kommer att känna lite oro. Du kommer aldrig att befinna dig i ett tillstånd där precis allt bara känns bra. Sluta att försöka känna att allt är bra hela tiden. Besvikelser och misslyckanden är rätt vanliga på vägen mot framgång.

 
[bookboon-book id=”afa5d3fd-b9f1-4b33-a18e-a3bd00a6410a” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

3. Sätt upp din vision och förverkliga den.

Vad är din vision? Vad vill du uppnå? Vad är dina verkligt stora förhoppningar och drömmar? Vad gör du för att förverkliga dessa drömmar? Ju tydligare du ser dessa mål och drömmar och ju oftare du tänker på dem, desto mera sannolikt blir det att du uppnår dem.

 

4. Var kreativ när det gäller att visualisera och föreställa dig dina drömmar.

De senaste forskningsrönen kring neuroplasticitet visar att människan kan skapa nya tankebanor i hjärnan genom att fokusera på och tänka mera på specifika handlingar eller tankar. Det tyder på att visualisering är ett av de mest effektiva sätten att omprogrammera  sitt undermedvetna. När du koncentrerar dig på att föreställa dig vad du vill uppnå i ditt liv blir det mera sannolikt att du verkligen kan uppnå det du vill och blir framgångsrik.

“Jag har inte talang för något särskilt. Jag är bara passionerat nyfiken.” Se där ett citat från en man vars talanger var exceptionella; Albert Einstein. Med detta i åtanke, låt oss alla försöka komma ihåg att inse styrkan i våra passioner. På så sätt kommer framgångar inte att te sig så avlägsna och svåra att uppnå som vi inbillat oss. Låt oss alla leva vår dröm!
 
[bookboon-recommendations id=”5afa5d3fd-b9f1-4b33-a18e-a3bd00a6410a” title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böck:”]