Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Coachande ledarskap

Posted in Articles Swedish
Coachande ledarskap.

Det här blogginlägget bygger på boken Ny som ledare av Ylva Ekdahl. Du kan ladda ner den här!
Det här blogginlägget bygger på boken Ny som ledare av Ylva Ekdahl. Du kan ladda ner den här!

Det finns mängder av olika ledarstilar med böcker och kurser som lär ut dem. Då jag själv arbetar som coach utgår jag från det coachande ledarskapet, som idag ingår i de flesta ledarskapsutbildningar. Det kan ses som en ledarskapsstil som är på modet, men att vara en coachande ledare är definitivt en framgångsfaktor – för det fungerar.

Det säger Ylva Ekdahl i sin eBok Ny som ledare.

 

 

Många chefer som hon träffar säger dock att det inte går att använda coachning när man är ledare. En coach har inte en agenda, tar inte beslut och försöker inte påverka sin klient. Som chef har du definitivt en agenda, måste ta beslut och vill givetvis påverka din medarbetare till bättre resultat. Verksamheten måste rulla, du måste se till att det är effektivt och se till att jobbet blir gjort. Det finns inte tid och din medarbetare vill ha besked. Det är viktigt att inte abdikera från ledarskapet och försöka vara coach helt och fullt istället, men du kan använda ett coachande förhållningssätt.

 

Fråga och lyssna

En coachande ledare får bättre resultat, så det coachande förhållningssättet är både intressant och smart. Grunden i det coachande ledarskapet är frågor och feedback. Det behöver inte vara så svårt. Den enklaste formen av coachning består av: lyssna – fråga – ge feedback.

I vardagen kan det vara lätt att glömma bort det och komma med en snabb lösning till dina medarbetare istället. Det brukar dock vara betydligt mer effektivt och ge bättre resultat om du tar dig tiden. För att påminna dig själv kan du ta hjälp av en ramsa (det kan verka lite barnsligt, men när du tar hjälp av kroppsminnet och hörselminnet fungerar det bättre): 2-1-1 – superlätt!

 
[bookboon-book id=”a8b31711-9bf5-4968-84ec-a4ec00df9903″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

2-1-1: Coachande ledarskap i stunden

2- Du har två öron. Lyssna dubbelt så mycket som du pratar! Vilket för de flesta ledare, som ofta är duktiga på att leda, prata och ta kommando, är riktigt svårt. Träna på att lyssna!

1-
Du har en näsa. Nosa runt, ta reda på mer. Fråga din medarbetare om det ni pratar om. Använd öppna frågor som inte går att svara ja eller nej på, utan som kräver ett mer beskrivande svar.

1- Du har en mun. Ge feedback. När du ger feedback direkt i situationen ger du din medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb. Utgå från den allra enklaste mallen: ”Jag hör att du säger… och jag tänker…”

 

I boken Ny som ledare av Ylva Ekdahl kan du läsa mera om ett coachande ledarskap och får många andra goda råd om hur du kan bli en bättre chef.

 
[bookboon-recommendations id=”a8b31711-9bf5-4968-84ec-a4ec00df9903″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böck:”]