Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Chef – framtiden kräver att du gör ett bättre jobb!

Posted in Articles Swedish
Det här blogginlägget bygger på boken Ledarskap och personlig utveckling som du kan ladda ner här!

Det här blogginlägget bygger på boken Ledarskap och personlig utveckling som du kan ladda ner här!
Det här blogginlägget bygger på boken Ledarskap och personlig utveckling som du kan ladda ner här!

 

Det är alltid människan, som gör skillnad!

Det är en stark övertygelse, som jag bär med mig efter mina många år som konsult, rådgivare och executive coach. Hur bra system, modeller, strategier eller planer man än drar upp, så är det alltid människan det hänger på i genomförandet.

Så inleder Ann-Charlotte Plogner sin e-bok Ledarskap och personlig utveckling. Hon fortsätter med att konstatera att det finns för få riktigt bra ledare i många organisationer och verksamheter, men också att alla kan bli väldigt mycket bättre. Det är just det hennes bok handlar om; hur man kan utveckla sitt ledarskap. Ofta med små medel, men med stor hävstångseffekt.
Boken tar upp ledarskapet ur många aspekter och ger många praktiska råd och tips om hur du som arbetar som chef eller kanske funderar på att satsa på ett chefsjobb kan utvecklas i din ledarroll.

 

Hur ser ett bra ledarskap ut i framtiden?

Världen förändras ständigt, och ett bra ledarskap kräver att man anpassar sig till den rådande situationen.

Det handlar om ledarens relation till sig själv. Att känna sig själv och kunna leda sig själv både i med- och motgång, och att växa som människa. Ledaren måste se varje situation ur fler aspekter än expertens analys. Relationer är ofta något underordnat i expertens förhållningssätt och agerande, medan det för ledaren är helt avgörande hur hen handskas med relationerna i sin ledarroll.

För att framgångsrikt kunna driva nödvändiga förändringsprocesser måste man både kunna avläsa kulturen i organisationen och ha verktygen och förmågan att kunna använda dem.

För att verkligen kunna ”få det att hända” kommer ledarskap mer och mer att handla om att kunna påverka kulturen och spelreglerna i organisationen. Särskilt sådant som ”sitter i väggarna” och som man inte pratar om till vardags, t ex för att det är känsligt eller svårhanterligt.

Struktur går före strategi, vilket betyder att man måste ändra organisationen i några nyckelaspekter först innan man kan genomföra en ny strategi. Kulturen i sin tur kan stödja eller hindra viktiga förändringar. Det är arbetet med strategi/organisation/kultur som kommer att utmärka den mest framgångsrika ledaren.
[bookboon-book id=”bb08183c-3e45-48df-80b2-a53600e0c154″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]

Millennials – framtidens personal

Frågan om vad ett gott framtida ledarskap kräver hänger nära samman med vad som karakteriserar kommande generationer. De värderingar och förhållningssätt som man skaffar sig i sin ungdom tenderar att följa med livet ut.

En betydande generationsväxling kommer att ske på svenska arbetsplatser. Fram till 2025 väntas flera 100 000 chefer gå i pension. Så kallade ”millennials” är de som ska fylla luckorna. Det är den generation som blev myndiga i övergången från 1900- talet till 2000-talet. Millennials representerar den mest globala och välutbildade generationen någonsin. De är framtidens medarbetare och chefer, och skiljer sig tydligt från tidigare årskullar.

De kommunicerar ofta mobilt, även om de befinner sig i samma rum. Sociala medier är kanske mer av mötesplatser än fysiska kontorsrum. Ofta uttrycker de att arbetet ska vara meningsfullt. Att göra gott är viktigare än den materiella avkastningen. De har lärt sig att arbeta i projekt och nätverk som organiseras efter behov. Kommunikationen är rakare, snabbare och kanske mer transparent. Feedback är ett naturligt inslag i verksamheten. Träning i förmågan att ta och ge feedback innebär att det skapas förutsättningar för att den personliga kommunikationen kan bli mer professionell, liksom därmed sättet att organisera.

Chef- medarbetare- relationen kommer att se väsentligt annorlunda ut än den ”command control-modell som många chefer faller tillbaka på idag.

 

Verka genom andra

En viktig nyckel till ett framgångsrikt ledarskap kommer att handla om att kunna hjälpa människor att lära sig leda sig själva. Alldeles oavsett i vilken situation de befinner sig. Vad kan de, vad vill de, vad upptar deras tankar? Vilka olika förutsättningar har de?

Det om något kommer att kunna ge en verklig hävstångseffekt i arbetet med att verka genom andra. Här finns en enorm potential för utveckling.

 

Läs mera i Ann-Charlotte Plogners bok Ledarskap och personlig utveckling!
 
[bookboon-recommendations id=”bb08183c-3e45-48df-80b2-a53600e0c154″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böcker…”]