Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Bra ledare ser andras perspektiv

Posted in Articles Swedish
Ledarskap och personlig utveckling

Ledarskap och personlig utveckling
Ledarskap och personlig utveckling.

Relationer är alltid en ytterst viktig komponent i ledarskapsfrågor. En viktig aspekt när det gäller att bygga och fördjupa relationer handlar om att kunna ta andras perspektiv. Och också som ledare att tydligare se vad andra kan bidra med i ett team.

Det framhåller Ann-Charlotte Plogner i sin e-bok Ledarskap och personlig utveckling. En bok som handlar om hur man kan utveckla sitt ledarskap så att det blir ännu bättre, många gånger med små medel som ger stor effekt.

Boken ger många praktiska råd och tips om hur du som chef eller du som just blivit erbjuden en chefsroll kan utvecklas i ditt arbete.
Författaren berättar om en av sina klienter som var mycket angelägen om att utveckla sitt ledarskap. Kundens första prioritet var att lära sig ”se andras perspektiv”.

 

När du är öppen för att ta emot och förstå den andres perspektiv istället för att försöka övertala den andre att förstå ditt perspektiv, då har du tagit ett stort steg i utvecklingen för att förbättra ditt ledarskap. Fler perspektiv innebär fler möjligheter, som i vissa avseenden verkligen tillför något nytt och som gör ett beslut rikare, smartare och bättre förankrat och därmed lättare att genomföra.

 

Viktigt att kunna lyssna

Övningar i att ta andras perspektiv börjar som mycket annat med att kunna lyssna, och inte vara uppfylld av de egna tankarna, den egna argumentation, eller att till varje pris ha ”rätt”. Lyssnandet är stillsamt och handlar om att kunna kontrollera sina mentala och emotionella processer. Att både ha koll på sig själv och sina egna reaktioner, så att de inte stör lyssnandet, och att nyfiket och intresserat ta in vad den andra har att förmedla.
 

Träningen på detta tema handlar om att på olika sätt försöka förstå den andre; vad kan hen, vad vill hen, vad upptar hens tankar? Vad är de viktigaste skälen till att personen agerar som hen gör eller har kommit till den uppfattning som hen förfäktar?

 

[bookboon-book id=”bb08183c-3e45-48df-80b2-a53600e0c154″ title=”Det hävdar Ann-Charlotte Plogner i sin e-bok” language=”sv”]

 

Något som alla bra ledare behöver är kvalificerade färdigheter i kommunikation. All framgångsrik kommunikation börjar med att kunna lyssna. Inte bara till det som uttryckligen sägs utan också sådant som är underförstått eller indirekt syftar på något annat som tex talarens kroppsspråk signalerar.
 

Många som håller en chefsposition är pratsamma och upptagna av att försöka övertyga andra om sina ståndpunkter. De lämnar få tillfällen åt andra att komma in i ”samtalet”, vilket resulterar i att samtalet istället blir en monolog.

Plogners bok innehåller bland annat tips om en övning i självobservation som kan ge dig en uppfattning om hur du själv kommunicerar.

 

Läs mera i Ann-Charlotte Plogners bok Ledarskap och personlig utveckling!

 

[bookboon-recommendations id=”bb08183c-3e45-48df-80b2-a53600e0c154″ title=”De här böckerna är kanske också intressanta för dig:”]